Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Därför såldes gården till högstbjudande

Annons

Lilla Klövsjö socken fick en fantastisk gåva i ett testamente. Den anrika Norgården med byggnader, skog och inägomark skänktes till det som en gång var Klövsjö församling. Testamentet gav möjligheten att sälja fastigheten. Gåvan visade sig vara värd drygt 9 miljoner kronor!

Klövsjö bildar sedan flera år tillbaka tillsammans med Rätan en gemensam församling, som i sin tur ingår i ekonomiska och kyrkliga enheten Södra Jämtlands pastorat. Kyrkorådet är styrelse för alla ingående församlingar, med ekonomiskt och pastoralt ansvar för kyrkans verksamhet inom pastoratet.

Men varje församling har också sitt eget församlingsråd med stort inflytande över den egna församlingens verksamhet. Man disponerar en egen budget för den löpande verksamheten medan ansvaret för byggnadernas underhåll delas solidariskt av alla församlingar i pastoratet.

Så som testamentet var utformat har det av juridisk expertis tolkats så att värdet av gåvan endast ska tillfalla Klövsjödelen av Rätan-Klövsjö församling, det som en gång utgjorde gamla Klövsjö församling.

Insändare: Klövsjö fick inga pengar när testamenterad gård såldes (4 december)

Efter förslag från församlingsrådet fastställde kyrkofullmäktige i pastoratet hur medlen från försäljningen av testamentsgåvan får användas. Pengarna samlas på ett ändamålsbestämt konto där 2 procent av kapitalet årligen får användas till kyrkans verksamhet i Klövsjödelen av Rätan-Klövsjö församling.

Möjlighet finns också att utnyttja 10 procent av kapitalet ett år för någon större investering i Klövsjö som kan gagna den kyrkliga verksamheten. Församlingsrådet i Rätan-Klövsjö beslutar om detta.

Testamentsgåvan är alltså öronmärkt för gamla Klövsjö församling, men gåvan förvaltas av Södra Jämtlands pastorat enligt de regler som gäller i Svenska kyrkan.

När det gäller försäljningen av själva gården, som är under avstyckning, framstår det som något egendomligt om ledamöter i kyrkorådet skulle ha någon annan agenda än att värna om kyrkans intresse.

Om jag som privatperson säljer en fastighet är jag naturligtvis fri att välja vilken jag vill sälja till. Men om jag får en gåva att förvalta åt någon annan blir läget ett annat. Testamentsgivaren angav att alla pengarna från en försäljning skulle gå till Klövsjö kyrka, vilket får tolkas som att det ekonomiska värdet inte skulle förminskas.

Kyrkorådsberedningens förslag att sälja gården till högstbjudande ställdes mot församlingsrådets förslag att anta ett väsentligt lägre anbud.

Efter omröstning med rösterna åtta mot tre blev beslutet att sälja till den som lämnat det högsta anbudet.

För kyrkorådet i Södra Jämtlands pastorat

Hans-Olof Andersson, ordförande, Per Boreklev, kyrkoherde

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons