Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Död hand läggs över kyrkan när pastorat slås samman

Annons

Det är med oro som vi som är engagerade i en bra arbetsmiljö i Svenska kyrkan i Härnösands stift, tar del av biskopens reaktion på Kyrkans akademikerförbunds försök att sätta fingret på en olycklig utveckling i stiftet.

Under ett antal år har stiftet drivit på en utveckling som handlar om centralisering av verksamheten med sammanslagningar av pastorat.

Dessa förändringar har skapat mer problem än de har löst. Bara i ett fåtal mindre pastoratsregleringar kan vi se en positiv utveckling av verksamhet och därmed också ekonomi och arbetsmiljö.

Vid de större sammanslagningarna är resultatet förskräckande. Efter flera år står man fortfarande upp till knäna i organisatoriska och ledningsrelaterade problem med vikande verksamhet, sämre ekonomi och försämrad arbetsmiljö.

Vi kräver att Härnösands stift redovisar verksamhetsutveckling, ekonomisk utveckling och hur arbetsmiljön förändrats i de större sammanslagningar som redan genomförts. Det är ett minimikrav för att de lokala sammanhangen skall kunna fatta välgrundade beslut.

Vi vet att Svenska kyrkan och vårt stift står inför en stor utmaning i ett minskat medlemsantal, men vi vinner inga nya medlemmar genom att all energi ägnas åt internt organisationsarbete.

Vi måste ta vår utgångspunkt i en levande verksamhet och låta organisationen följa som ett resultat av detta. Den forcering av sammanslagningar som nu drivs från stiftets sida lägger i många fall en död hand över verksamheten och tar bort arbetsglädje och engagemang.

Svenska kyrkan är beroende av engagerade förtroendevalda och frivilliga krafter. Det som nu händer är att skaran av verkligt engagerade personer med lokal kännedom och förankring försvinner ut ur organisationen.

Inte vid någon fas i denna utveckling har alternativ diskuterats. Vi är övertygade om att det finns en stor kreativitet ute i församlingarna som betyder att man är beredd att hitta lokala lösningar för att samverka för att nå en långsiktigt hållbar verksamhet.

Biskopen för fram svårigheter för pastorat med ensamma präster. Vad är det som hindrar att man kontraktsvis samverkar i en sådan fråga? Vad är det som hindrar kontrakten att ta initiativ i bemanningsfrågor? Detta är en praktisk fråga där man har mycket att vinna redan inom nuvarande organisation.

Visa oss att vi har fel när vi mot bakgrund av vår erfarenhet säger att det inte finns något att vinna vad det gäller verksamhet, ekonomi och arbetsmiljö i stora organisatoriska sammanslagningar.

Visa oss fakta utifrån erfarenheterna från de sammanslagningar som gjorts under de senaste tio åren. Det är något osunt i en organisation som driver på en utveckling helt fristående från gjorda erfarenheter. Det oroar oss och det bara kan leda till en livlös och död kyrka.

Sten Bylin

regionalt skyddsombud, f d kyrkoherde

Håkan Stiberg

regionalt skyddsombud, sjukhuspräst i Östersund

Rolf Nordström

regionalt skyddsombud, församlingsassistent

Håkan Lindström

komminister i Ragunda, f d kyrkoherde och regionalt skyddsombud

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons