Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Florian Stamm (MP): Bilar löser inte alla transportbehov

/

Annons

Satsningen på expresscykelvägar har väckt en hel del frågor från allmänheten. Det är givetvis alltid bra att stora investeringar ifrågasätts och att det ställs kritiska frågor. Jag ska försöka svara på de vanligaste frågorna jag har fått.

• De tre expresscykelvägarna som ska byggas är en del i ett stort infrastrukturprojekt som delvis finansieras av EU, Åre, Krokom, Bräcke, Ånge, Sundsvalls och Östersunds kommun samt region Jämtland Härjedalen, Västernorrland och Trafikverket.

Projektet innehåller en rad olika satsningar på bland annat vägar järnvägar och kollektivtrafik, till exempel kortare restid på Mittbanan, pendelparkeringar, järnvägsstation i Nälden, säkrare E14. En satsning på totalt 323 miljoner kronor där Östersunds kommun bidrar med 15 miljoner.

• Vi gör kontinuerliga trafikmätningar och har således en god bild över aktuella flöden för både bil, cykel och kollektivtrafik. Genom SCB:s statistik och Trafikanalys resvaneundersökning har vi också en bra uppfattning om resmönster.

• Infrastrukturen planeras utifrån kommunens översiktsplan och i olika detaljplaner. Därför ingår trafikplanering i stort sätt i alla planprocesser.

• Vi planerar för framtiden. Stora satsningar som ska hålla i många år. Frösöbron invigdes 1971 och fungerar fortfarande.

Det är givetvis svårt att sia om hur det ser ut om 45 år. Men enligt SMHI:s klimatmodell kommer vi på grund av den globala uppvärmningen om 45 år ha samma klimat som Stockholm har i dag. Enligt framtidsforskarna kommer transportsektorn om 45 år utgöras av självkörande bilar som i sin tur kräver betydligt mindre plats på både vägar och parkeringar.

I dag vet vi att ingen stad har lyckats med att lösa sina transportbehov med enbart bilen som enda transportmedel. Det är genom olika transportlösningar vi kan lösa Östersunds framtida behov.

Debatt: Är det bara slumpen som styr trafikplaneringen? (10 december)

• Östersund är en snabbväxande stad. Vi bygger flera nya bostadsområden och det är viktigt att det finns en alternativ transportinfrastruktur på plats. Det byggs nya bostäder på Remonthagen, Stadsdel Norr, Odensala, Frösö Strand, Brittsbo och Torvalla. Dessutom planeras det för många hundra nya bostäder på Frösö Park.

• Den tekniska utformningen av alla trafiklösningar görs av experter och enligt gällande praxis som bygger på aktuell forskning och erfarenhet. I planering tar vi hänsyn till de nationella transportpolitiska målen samt lokala mål om trafiksäkerhet, framkomlighet och miljömål. Det kan nämnas att enligt Motormännens undersökning rankas övergångsställen i Östersund som de bästa i Sverige.

• Trondheimsvägen är en kvarleva från tiden när nuvarande E14 gick igenom Östersund. I dag är det en av stadens minst trafikerade infarter nära ett nytt bostadsområde. Det är huvudanledningen till att vägen byggs om till en tvåfilig infart.

Debatt: Kompetens saknas för trafikplanering (8 december)

• I Östersund är det allt fler som väljer att gå, cykla och åka kollektivt och att det är främst barn, kvinnor och äldre. Att bygga ut infrastruktur till gående, cyklister och kollektivtrafik är således än investering i en mer jämställd infrastruktur.

Insändare: Vansinnigt beslut om expresscykelväg (7 december)

• Det råder en stor politiskt enighet kring kommunstyrelsens beslut om investeringar i ovan nämnda infrastrukturprojekt, och det är en enig miljö- och samhällsnämnd som beslutat om expresscykelvägarna.

Florian Stamm (MP)

ordförande miljö- och samhällsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons