Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Hyresgästföreningen: Dags att på allvar ta tag i bostadsfrågan

/

Annons

Moderaternas arbetsstämma i Örebro startar på torsdag och då har ombuden några viktiga dagar framför sig.

Boendet och hemmet utgör basen i våra liv. Därför är det nu dags att på allvar ta tag i bostadsfrågan och hantera den som den viktiga samhällsfråga den är. För det krävs både kloka och handlingskraftiga politiker som förstår vikten av en balanserad hyresmarknad där både hyresvärdar och hyresgäster har en rimlig och jämlik plats.

Även om byggandet tagit fart de två senaste åren är bostadsbristen alltjämt hög. 255 av landets 290 kommuner uppger att de har underskott av bostäder.

353 000 unga är bostadslösa, på landets 33 högskoleorter råder ett samlat underskott på 17 000 studentbostäder. Nyanländas integration försenas när de blir fast i asylboenden i väntan på en bostad. Många äldre tvingas bo kvar i dåligt anpassade bostäder. Detta främjar knappast ett jämställt, levande, självständigt och öppet samhälle.

Nu har ni möjlighet att fatta hållbara och långsiktiga beslut till gagn för medborgarna och för hela Sverige. Som ni själva skriver i ert program hämmar bostadsbristen tillväxt och bromsar utvecklingen.

En förutsättning för att Sverige åter ska få en fungerande bostadsmarknad är att det byggs fler hyresrätter med rimliga hyresnivåer. En viktig förutsättning för en hållbar hyresmarknad är ett starkt konsumentskydd. Hyreslagen står för det genom att den skyddar boende mot oskäliga hyreshöjningar och tillförsäkrar dem ett besittningsskydd.

Dagens bruksvärdeshyror ger samtidigt fastighetsägare trygga inkomster i såväl högkonjunktur som lågkonjunktur. För alla parter är detta en kostnadseffektiv process som kan jämföras med löneförhandlingssystemet på arbetsmarknaden.

Hyresrätten är skattemässigt missgynnad. För att stimulera till fler hyresrätter måste det till mer likvärdiga skattevillkor för de olika upplåtelseformerna. I dag stödjer staten via skattesystemet egna hem och bostadsrätter med cirka 40 miljarder kronor.

Den höga skuldsättningen innebär att en räntehöjning på en procentenhet kostar staten 9 miljarder kronor i skattebortfall genom ränteavdragen. Även villkoren för att underhålla hyresrätter måste förbättras.

Hyresgästföreningen bidrar kontinuerligt i arbetet med att utveckla dagens hyressättningssystem. Bara de senaste åren har flera åtgärder vidtagits i den riktningen.

En ny statlig utredning om hyressättning i nyproduktion slår fast att hyressättningssystemet inte har en negativ inverkan på bostadsbyggandet, så mer marknad är ingen lösning. Vi hyser gott hopp om att ombuden tar konstruktiva beslut både när det gäller vårt väl fungerande hyressättningssystem som insatser för att öka bostadsbyggandet!

Lillemor Göranson

ordförande Hyresgästföreningen Region Norrland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons