Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Inte enkelt att bilda nya pastorat men nödvändigt

/

Annons

Svar på "Död hand läggs över kyrkan när pastorat slås samman", Åsikter 10 januari.

Stiftsstyrelsen driver sedan en tid ett strukturarbete som i flera områden av stiftet innebär förändringar av Svenska kyrkans lokala indelning i församlingar och pastorat.

Det är min övertygelse att detta är nödvändig för att behålla kvaliteten på Svenska kyrkans verksamhet i framtiden.

Debatt: Död hand läggs över kyrkan när pastorat slås samman (9 januari)

Befolkningsutvecklingen i stort har inte varit positiv i Härnösands stift och här finns många orter som drabbats riktigt hårt av utflyttning. Samtidigt minskar den andel av befolkningen som är medlem i Svenska kyrkan.

Det innebär att vi som arbetar och har ansvar i Svenska kyrkan på alla sätt måste anstränga oss för att visa att kyrkan verkligen kan ha stor betydelse för människor som lever här i regionen. För att erbjuda gemenskap och framtidstro, för att stötta i sökandet efter mål och mening, för delandet av tron på något som är större än oss själva.

För att vi ska klara det krävs att Svenska kyrkans resurser fördelas så att mesta möjliga går till vår grundläggande uppgift.

Vi behöver utveckla gudstjänstlivet, vi behöver säkra vår uppskattade barn- och ungdomsverksamhet, vi behöver stärka vårt viktiga sociala arbete, vi behöver bli bättre på att synliggöra vårt kristna budskap i lokalsamhället.

Därför anser jag att strukturarbetet som syftar till att församlingarna solidariskt delar på resurserna är så nödvändigt.

I dagsläget berörs Svenska kyrkans församlingar i sex kommuner. Stiftsstyrelsen har beslutat att dessa församlingar ska samverka kommunvis och att sex nya pastorat bildas för detta.

Pastoratet har ansvar för ekonomi, administration, fastighetsförvaltning och annat resurskrävande. Verksamheten som riktas till medlemmar och andra bedrivs lokalt i varje församling.

De berörda församlingarnas kyrkofullmäktigen har intagit olika ståndpunkter till att bilda nytt pastorat. En del har varit negativa, andra har varit positiva. Några har förordat att det nya pastoratet skulle vara ännu större.

Härnösands stift har många små församlingar med få anställda och svag ekonomi. Kyrkans akademikerförbund lyfter fram en stark oro över att arbetsmiljö, lokal förankring och arbetsglädje ska påverkas negativt av att personal och förtroendevalda ingår i ett större sammanhang än tidigare. Här menar jag att det lokala ledarskapet har avgörande betydelse.

Flera liknande indelningsförändringar som gjorts tidigare har lyckats bra. Men det finns också exempel där det varit svårt att få den nya organisationen att fungera tillfredställande.

Bildandet av nya pastorat är inte enkelt och kan inte göras lättvindigt. Därför har stiftsstyrelsen tillsatt resurser för att bistå och stötta berörda församlingar under förändringsarbetet.

Eva Nordung Byström

biskop och ordförande i stiftsstyrelsen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons