Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Lärarna måste sluta vara offer

Annons

Föräldrar klagar ibland över hur lärare lägger upp undervisningen, att de inte har ordning på klassen, inte tillgodoser barnets behov eller bedömer deras kunskaper orättvist.

I den rådande debatten lyfts inte huvudfrågan – hur lärarkåren hanterar detta och varför föräldrar ges utrymme för att med sina åsikter knäcka lärare, eller sprida osanna rykten om hur läraren undervisar för att det inte sker efter deras vilja och tyckanden.

Om vi vill ändra på denna situation måste vi på ett enklare och tydligare sätt förklara för föräldrarna vad vårt uppdrag innebär, hur vi efter styrdokumenten (läroplan, värdegrund och skollagen) arbetar och på vilka sätt vi applicerar det i undervisningen.

Detta är avgörande för vår profession och vårt ansvar att tydliggöra. Vi kan inte skylla på jobbiga föräldrar eller oförstående politiker och betrakta oss som offer när vi inte tar detta ansvar.

Styrdokumenten ålägger mig att forma undervisningen efter varje elevs mognad, förutsättningar, bakgrund och eventuella svårigheter.

Eleven ska lära sig att visa hänsyn och kommunicera på ett respektfullt sätt där olikheter accepteras.

Eleven ska förstå innebörden av samarbete och ansvarstagande och utifrån gruppen/klassen lära sig hantera konflikter och missförstånd för att kunna verka i olika grupper.

Läraren ska också lära ut ämneskunskaper så att eleven klarar av gymnasiet, framtida studier och kan vara delaktig i det framtida samhället.

Det är detta som är det komplexa i vårt uppdrag. Att se till varje elevs behov och även till dess förutsättningar i en grupp, där eleven samtidigt är beroende av och påverkar gruppens förmåga att skapa en trygg studiemiljö, där alla kommer till tals.

Vi hamnar ofta i diskussioner om orättvisa bedömningar av kunskaper, att eleven inte fått den hjälp som eleven just då ville ha, att läraren är oengagerad och opedagogisk för att det är en stökig studiemiljö, och inte hanterar konflikter och motsättningar på ett professionellt sätt.

Men hur ska föräldrar och oförstående politiker få förståelsen för och kunskapen om det komplexa och svåra i vårt uppdrag, när vi i offertänket låter deras okunskap bli den rådande sanningen?

Vi kan inte kräva att föräldrar, och även oförstående politiker, ska bli medvetna om och förstå de komplexa undervisningssituationer som vi dagligen möter, när vi inte delger dem vår verklighet.

Lärarkåren har det professionella ansvaret att på ett tydligare och konkretare sätt delge vår definition av vårt uppdrag och hur vi applicerar det i undervisningen. Det är vi som har kunskapen och helhetsbilden.

Den kraften är vår profession och yrkesstolthet när vi möter föräldrar, som i godtyckliga diskussioner inte vill ta till sig vår kunskap utan argumenterar utifrån vad personen ifråga inte gillar eller tycker om.

Men då måste vi sluta vara offer och stå upp för vår profession.

Ola Frykman

idrottslärare tidigaredelen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons