Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Ompröva regionens politiska organisation

Annons

Regionfrågan har bedrivits amatörmässigt såväl av civilministern, SKL:s ordförande som den politiska regionledningen.

Det har uppenbarligen saknats insikt om hur man genomför organisationsförändringar. Inom Region JH arrangerades så kallade informationsmöten utan att ansvariga politiker kunde svara på allmänhetens berättigade frågor om konsekvenser av föreslagna lösningar.

Region JH står inför stora utmaningar:

• personalförsörjningen har misslyckats

• ekonomin visar stora underskott

• den demokratiska legitimiteten måste återupprättas

• primärvårdens status måste höjas

Regionen bör omedelbart ompröva den politiska organisationen. Folkinitiativet har visat att den politiska regionledningen inte har lyckats skapa förtroende hos medborgarna. Avståndet mellan förtroendevalda och medborgarna hindrar förankring och delaktighet.

Nuvarande ordning med ett antal heltidsengagerade politiker som innehar presidieposter under flera mandatperioder i sträck främjar inte verksamheten.

Demokratin blir levande om de förtroendevalda har sin förankring ute på arbetsmarknaden. Presidieuppdrag bör begränsas till högst två perioder. Även demokratiutredningen uttryckte oro för bristen på rotation i politiska uppdrag.

Det är endast några få procent av valmanskåren som är anslutna till ett politiskt parti, vilket starkt begränsar urvalet till nämnder och styrelser. En lösning kan vara att företrädare för arbetsmarknadens parter ges möjlighet att nominera ledamöter med kompletterande kompetens.

Huvuduppgiften för regionen är att erbjuda medborgarna en fungerande hälso- och sjukvård. Organisationen måste anpassas till regionens förutsättningar med stora avstånd, glesbygd, ålderssammansättning med mera.

För Region JH är närmare samverkan med kommunerna mer angeläget än att bilda storregioner. Primärvården bör prioriteras och samverkan med kommunerna förstärkas.

Jag anser att distriktssköterskefunktionen bör få en ökad tyngd i primärvårdens utveckling. Det delade huvudmannaskapet är olyckligt och drabbar de svagaste i samhället.

I utredningen om regionbildning framhölls vikten av en likvärdig vård i hela landet. Jag upplever att det finns ett ökande stöd i samhället för att staten tar ansvaret och kostnaden för den slutna kvalificerade vården.

En sådan lösning innebär en omfördelning av kostnader mellan region och stat och därmed ökade möjligheter för regionerna att utvecklas.

Nils Eriksson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons