Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: S sa nej till försök med anonyma prov

Annons

Socialdemokraterna valde på senaste kommunfullmäktige att rösta nej en motion från Moderaterna om att Östersunds kommun ska göra ett försök med anonyma prov och central rättning av de nationella proven i grundskolan.

Det är beklagligt att S säger nej, då denna väg inom skolpolitiken är den rätta att gå för att öka rättssäkerheten i betygen och för att minska administrationen på lärarkollegiet.

Det finns berömda exempel på elever som gett likalydande svar på prov men fått helt olika betyg. Detta för att en personlig relation till läraren har påverkat bedömningen, någonting som därmed riskerar att urholka rättssäkerheten i betygssystemet.

Med anonyma prov, som innebär att eleven skriver under med en kod i stället för namn, så minimeras den risken avsevärt. Central rättning av prov innebär dessutom en omläggning av administrationen som gör att lärare kan ägna mer tid till undervisning, mentorskap och studieplanering.

De nationella proven är en omvittnad stor administrativ börda för lärarkollegiet, med central rättning lyfts den delen bort. Det är dessutom lättare att undvika eventuellt fusk på prov då facit inte tillhandahålls i närheten av lokalerna, eftersom proven inte rättas där.

Ett ”läckt facit” på ett nationellt prov kan drabba alla landets elever i berörd årskurs negativt eftersom rättssäkerheten i bedömningen riskerar att bli urholkad. Central rättning av prov kan även ge bättre förutsättningar för undervisande lärare att ha en mindre stressfylld arbetsplats utför klassrummet.

Det M föreslog var alltså två, av flera, konkreta förslag för hur vi kan vända utvecklingen i skolan. Vi behöver stärka kunskapen, förbättra resultaten och vi behöver prioritera våra resurser rätt i Östersunds kommun för att nå dit.

S väljer här att avslå förslag som med största sannolikhet snart kommer att läggas fram av den statliga utredning som ser över hur de nationella proven kan förbättras.

Från vår sida vill vi att Östersunds kommun ska ligga steget före och ständigt jobba för att utveckla kunskapslinjen i våra skolor, för S gäller det tydligen bara när staten tvingar oss.

Joel Nordkvist (M)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons