Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Så gör vi det lättare för företag att skapa och växa

Annons

Sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde har Sverige en annan politisk inriktning. Vi har gått från Moderaternas skattesänkningar och nedskärningar till att investera i samhällsbygget och stärka den svenska modellen.

Över 80 miljarder kronor per år har avsatts till investeringar i ny politik. Nu börjar resultaten synas: arbetslösheten sjunker, inte minst ungdomsarbetslösheten, som under den borgerliga regeringen var så skyhög att EU skickade krispengar till Jämtlands län.

Ekonomin är stark och nybyggnationer av bostäder sker i rekordhög takt. Över 200 000 fler personer går till jobbet. Resurser har tillförts skolan, sjukvården och omsorgen, och rekordstora investeringar har gjorts inom klimat- och miljöområdet.

En aktiv och närvarande näringspolitik är kärnan till att tillväxten är hög och att svensk export fortsätter ta världsmarknadsandelar.

Sveriges position som ett av världens mest innovativa länder är stark och Sverige driver utvecklingen framåt. Utan en ständig strukturomvandling och en politik som främjar innovation i hela landet stannar Sveriges tillväxt upp och hejdar nödvändiga investeringar i välfärden.

Socialdemokratisk näringspolitik fokuserar på att möta de utmaningar Sverige och världen står inför i dag. Förslagen vi presenterar syftar till att stärka förutsättningarna för företag att skapas, växa och exportera med Sverige som bas.

I näringslivet skapas flest nya jobb och utan dessa jobb når vi inte regeringens mål om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.

Under de tre år som vi har suttit i regeringsställning har vi lyckats vässa svensk näringspolitik:

Vi har gjort det enklare att vara företagare genom insatser för ökad digitalisering och samordning mellan myndigheter.

Vi har ökat satsningarna inom forskning och innovation. En strategi för nyindustralisering har lanserats som lägger grunden för innovativa lösningar och nya exportmöjligheter.

Fem nya samverkansprogram bidrar till att öka samarbetet mellan aktörer inom viktiga områden som ska föra svensk industri framåt.

Vi har drivit igenom en ny och efterlängtad struktur för statens riskkapitalinsatser som skapar bättre finansieringsmöjligheter för företag i utvecklingsskeden.

Vi satsar på besöksnäringen, landsbygden, industrin, basnäringarna och de kreativa näringarna. Listan är lång och den gemensamma nämnaren är tillväxt.

Vi kommer att göra vad som krävs för att skapa hopp och framtidstro i Sverige. För att göra det kommer vi att fortsätta prioritera investeringar i samhällsbygget framför skattesänkningar.

Anna-Caren Sätherberg (S)

riksdagsledamot

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons