Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Skogsstyrelsen: Sätt mål för skogsproduktionen

/

Annons

Potentialen att öka skogsproduktionen och främja bioekonomins utveckling är stor.

Den 20 januari samlar vi därför myndigheter och företrädare för hela skogssektorn och startar en samverkansprocess. En satsning väl i linje med ett nationellt skogsprogram samt arbetet med FN:s hållbarhetmål.

Samtidigt måste arbetet med att säkerställa andra ekosystemtjänster, genom god miljöhänsyn och ett mer varierat skogsbruk, fortsatt utvecklas.

Bioekonomi handlar om en hållbar produktion och användning av biomassa, såsom träråvara, som gör det möjligt att minska klimatpåverkan och användning av fossila råvaror.

Den svenska bioekonomin domineras av skogen. Ungefär två tredjedelar av det totala förädlingsvärdet inom bioekonomin år 2014 kom från den värdekedja som påbörjas med skogsbruket, enligt myndigheten Tillväxtanalys.

Virkesförrådet i Sverige är stort, cirka 3,2 miljarder skogskubikmeter och har ökat med cirka 25 miljoner skogskubikmeter per år sedan år 2000. Dagens avverkningsnivå är 92 miljoner skogskubikmeter.

Med nuvarande förutsättningar och ambitionsnivå kommer den högsta hållbara avverkningsvolymen – ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv – år 2020–2029 – vara 95-100 miljoner skogskubikmeter per år. Med en högre ambitionsnivå kan avverkningsvolymerna öka ytterligare.

En hög och lönsam tillväxt i skogen kräver ambitiös skötsel och investeringar av skogsägarna. Återväxten av skog blir allt bättre, men fortfarande är 13 procent av föryngringarna i södra Norrland inte godkända. Framför allt i Jämtlands län behöver återväxten av skog bli bättre.

Stora utmaningar ligger i dag i att röja ungskogen mer och att gallra mer och tidigare. Det gör skogen mer motståndskraftig mot skador, höjer dess framtida värde och gör virket mer användbart. Över hela landet uppgår det omedelbara röjningsbehovet till nästan 1,5 miljoner hektar.

För att skog för miljardbelopp inte ska gå till spillo behöver risken för omfattande skogsskador minska, vilket är möjligt.

De största skadorna orsakas av klövvilt. Skaderisken gör att gran i ökande grad planteras på mark som är lämpligare för tall, med sänkt tillväxt och mer stormkänslig skog som följd.

I delar av Medelpad, Ångermanland och Jämtland finns en stor utmaning, då man har under flera år drabbats av stora angrepp av granbarkborre. Risken är stor för mycket omfattande angrepp och träddöd även 2017. Även snytbagge och rotröta orsakar svåra skador.

Det behövs ett ökat driv i skogsproduktionsfrågorna. Skogsstyrelsen bedömer att nationella mål för produktion skulle bidra till detta, precis som de nationella miljömålen gör för miljön. Med det som utgångspunkt startar vi arbetet i dag.

Staffan Norin

regionchef Skogsstyrelsen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons