Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Tillväxtverket: Digitaliseringen den största förändringsfaktorn i samhället

Annons

I mellersta Norrland bedrivs projektet Smart, ett samverkansprojekt som Tillväxtverkets nyligen tilldelat stöd.

Företag, regionen och Mittuniversitetet ska arbeta med att undersöka hur nya digitala smarta system kan användas för att exempelvis förbättra energianvändning samt för ”smarta städer”, för exempelvis bättre tillgänglighet i stadsmiljö.

I Smart samverkar forskning, det offentliga och näringslivet med att använda ny digital teknik som lösning på gemensamma utmaningar. Därför är Smart ett bra exempel på ett regionalt projekt inom området digitalisering.

Digitaliseringen innebär omvälvande förändringar för såväl offentlig verksamhet som näringslivet. Alla företag behöver förhålla sig till förändringarna för att säkra konkurrenskraften.

Det finns möjlighet att effektivisera verksamheten, skapa nya tjänster, förenkla marknadsföringen och nå nya marknader.

Att hjälpa företag igenom sin digitala omställning är bara ett av de uppdrag som regioner har på området. Ett viktigt sådant, för behovet av vägledning är stort.

En undersökning som bland annat Teknikföretagen låtit göra visar att 70 procent av små och medelstora företag är medvetna om att de behöver förändras på grund av digitaliseringen, men att endast 17 procent tror sig veta hur den förändringen ska göras.

De svårigheter som företagen upplever i att hantera digitaliseringen gäller även i offentlig verksamhet. Olika internationella undersökningar visar att det offentliga Sverige tappar i förhållande till omvärlden.

Offentliga aktörer behöver underlätta övergången till ett mer digitalt samhälle så att människor och företag snabbare tar tillvara och använder de nya möjligheterna, bli mer delaktiga och effektiva. Nya tjänster stärker regioners konkurrenskraft.

Det behövs fler idéer om hur företagen kan få stöd, varför regionerna behöver återkoppling kring de insatser som görs. Den 1 februari arrangerar Tillväxtverket seminariet ”Hur frigör vi kraften i digitaliseringen?” i Östersund och berättar mer om vårt digitaliseringsarbete.

Vårt eget myndighetsuppdrag på området digitalisering är tvådelat. Den ena delen handlar om att stärka företagen att bli mer digitalt mogna. Här finns finansiering till investeringar och kompetens för digital förnyelse av svenska företag.

En av dessa insatser Digilyft, ett regeringsuppdrag med syfte att stimulera och uppmuntra fler industriföretag och industrinära tjänsteföretag att använda sig av digital teknik.

Den andra delen handlar om att se över vår egen grad av digitalisering. Företagarsajten verksamt.se är ett av de tydligaste exemplen på detta. Här erbjuds möjligheter för svenska företag att sköta ansökningar, myndighetskontakter och andra praktiska frågor helt digitalt.

Digitaliseringen är den enskilt största förändringsfaktorn i samhället under de kommande åren. För att företag ska vara konkurrenskraftiga och regioner ska vara attraktiva att leva och bo i behöver digitaliseringens möjligheter användas på bästa sätt.

Lena Carlsson

chefsstrateg digitalisering Tillväxtverket

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons