Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Tord Andnor: Styrelsen var helt enig om att direktupphandla attefallshusen

/

Annons

Bosse Svensson (C) har återigen krävt min avgång, denna gång på grund av Östersundshems upphandling av attefallshusen.

TV: Så kommenterar Andnor, Kindberg och Svensson oenigheten (17 januari)

Östersundshems styrelse består av tio ledamöter: två från Moderaterna, en från Centerpartiet, en från Miljöpartiet, tre från Socialdemokraterna, en extern ledamot och två personalrepresentanter.

Styrelsen var helt enig i beslutet om att direktupphandla de 100 attefallshusen.

Bosse Svensson, vice ordförande i Rådhus AB, dömer mig och kräver min avgång innan rättslig process är genomförd. Anmärkningsvärt och ovanligt. Det är att förbise hela vårt rättsväsende, men det får stå för Bosse Svensson.

Hösten 2015 diskuterade kommunledningen i Östersund om att ändra ägardirektiven till Östersundshem. Kommunledningen ville att bolaget skulle bygga fler bostäder och snabbare än vad som var planerat.

Östersundshem föreslog att nybyggnadstakten skulle fördubblas under tre år, från cirka 150 lägenheter per år till 300. Utöver dessa 300 bostäder skulle 100–150 attefallshus köpas in för att lösa det mest akuta bostadsbehovet i samband med flyktingkrisen.

Kommunledningen tyckte förslaget var bra och avslutade diskussionen om att ändra ägardirektiven till Östersundshem.

Vid styrelsesammanträdet 9 december 2015 beslutade styrelsen att fördubbla det årliga byggandet under tre år.

Vid styrelsesammanträdet 9 februari 2016 informerades styrelsen om att direktupphandling av attefallhusen kunde ske. Advokat Per-Ola Bergqvist från Foyen advokatbyrå hade utrett detta och kommit fram till att det följde svensk och europeisk lagstiftning. Styrelsen beslutade att gå vidare enligt förslaget.

Vid sammanträde med presidiet (ordförande och vice ordförande) 23 feb 2016 beslutades att direktupphandla 100 attefallhus, helt i enlighet med advokat Per-Ola Bergqvist utredning.

Konkurrensverket (KKV) bestämde sig för att granska upphandlingen, om den följde svensk och europeisk lagstiftning. Enligt KKV är det tveksamt om den följer de lagar vi har att rätta oss efter.

Nyhetsartikel: Konkurrensverket granskar Östersundshem efter artikel i ÖP (1 september)

Verket har därför skickat ett utkast till Östersundshem där det står att de överväger att kräva att förvaltningsrätten dömer Östersundshem till en så kallad upphandlingsskadeavgift på 5 miljoner kronor.

KKV har begärt att Östersundshem ska kommentera deras utkast senast 20 januari. När KKV fått dessa kommentarer kommer de att bestämma sig för om de ska gå vidare till förvaltningsrätten.

Om KKV bestämmer sig för att gå vidare är förvaltningsrätten första instans. Oavsett vad den beslutar så tror jag att dess beslut kommer att överklagas till kammarrätten.

Jag och flera med mig har gjort bedömningen att KKV vill driva Östersundshems upphandling som ett pilotprojekt. Massor av kommuner i Sverige har beslutat om att direktupphandla på samma sätt som Östersundshem gjorde.

Tord Andnor (S)

ordförande Östersundshem

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons