Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Tvångsinlösen av skog i Offerdal är stöld

Annons

Skogsbrukarna i Offerdal, med skogar i området som hotas av den planerade naturreservatsbildningen i Almåsa, har utsatts för en behandling som inte är värdig ett samhälle där privat ägande är ett viktigt fundament. Bland skogsbrukarna i Offerdal finns flera av våra kunder i Fria Skog.

Landshövding Jöran Hägglund bör berömmas för att han försökt ställa tillrätta det som enstaka tjänstemän på Skogsstyrelsen och länsstyrelsen gjort fel.

LÄS MER: Hård kritik mot landshövdingens löfte om stopp för naturreservat: ”Vi togs på sängen allihopa” (15 september)

Riktigt tokigt blir det när Pär Hedberg på länsstyrelsen i ÖP 15 september hoppas att ”näringen tar sitt ansvar och agerar som om det var en nyckelbiotop”.

Flera avverkningar anmälda i planerade naturreservatet: ”Hoppas näringen tar sitt ansvar" (15 september)

Tokigt blir det av två skäl. För det första: Skogstypen i Almåsa finns det gott om i länet, både i den centrala Storsjöområdet och i den fjällnära skogen. Även om det finns nyckelbiotoper i dessa skogar är hela trakter inte av nyckelbiotopskvalitet.

För det andra: Fria Skog, som är en aktör i skogen, arbetar dagligen med naturvård och hänsyn. Det är vi stolta över. Däremot tjänar vi skogsägarna och inte något särintresse inom miljörörelsen. Vår främsta uppgift är att driva skogsbruk och hjälpa våra uppdragsgivare, skogsägarna, till bästa möjliga utbyte av sin skog.

Markägarna i Offerdal vägrar sälja sin skog till Länsstyrelsen: "De lägger en död hand över bygden"'

Hans fjällnära skog blev reservat mot hans vilja – nu stämmer han staten på 72 miljoner kronor

I arbetet med våra skogsägare gäller miljöhänsyn enligt skogsvårdslagen och reglerna i miljöcertifieringen. Om en tjänsteman tror att vi har som uppgift att hjälpa till med att driva orimliga reservatskrav mot enskilda skogsägare tror han helt galet.

De siffror som miljöradikala organisationer använder när man beskriver hur mycket skog som skyddas från skogsbruk uppfattar jag som ohederliga. Uppgiften att bara 1,4 procent av skogarna är skyddade, som redovisats i artiklar i ÖP och 100 % Krokom, är helt missvisande.

Uppfattningarna om hur mycket skog som avsätts för naturvårdsändamål i Sverige går isär. Miljörörelsen menar att endast 4 procent skyddas, medan skogsbruket lyfter att mer än 25 procent av skogen är undantagen från skogsbruk.

Inte heller myndigheterna Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen redovisar samma siffror. En viktig skillnad är huruvida man räknar med den fjällnära skogen eller inte.

Med internationell skogsmarksdefinition har 7 procent ett formellt skydd när lågproduktiv skog inräknas, 4,5 procent frivilliga avsättningar och 14 procent är impediment som inte får brukas enligt skogsvårdslagen och ligger utanför andra skyddade områden (Skogsstyrelsens skogsstatistisk årsbok 2014).

Hård kritik mot landshövdingens löfte om stopp för naturreservat: ”Vi togs på sängen allihopa”

Dessutom lämnas 6 procent av skogsarealen (8 procent av den brukade arealen) för framtiden som hänsynsytor vid avverkning.

Skog ska värderas för att den som säljer sin skog ska kunna få betalt. Värdet är dock alltid det ägaren åsätter sitt innehav. I dag betalar staten vid inlösen för virket plus 25 procent. Den summan är en schablon utan anknytning till den enskildes uppfattning av skogsvärdet.

Många av markägarna i det tänkta reservatet värderar sin skog långt mycket högre och kommer inte att vilja sälja den. Driver man tvångsinlösen av skogarna i Offerdal är det konfiskation. Ett annat ord är stöld.

Pelle Sallin

Fria Skog AB

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons