Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Uitto (S) sviker den egna regionens behov av tågtrafik

Annons

Som främste företrädare för Region Jämtland Härjedalens utveckling förutsätts regionrådet Robert Uitto (S) ta ställning för vår region och i samarbete med andra regioner hävda våra behov.

Tyvärr visar han i ett debattinlägg med rubriken ”Bygg ut järnvägen i de fem nordligaste länen”, att han sviker den egna regionens behov.

Debatt: Bygg ut järnvägen i de fem nordligaste länen (9 augusti)

Han gör gemensam sak med de andra Norrlandslänen och prioriterar dubbelspår längs kusten, fortsatt utbyggnad av Norrbotniabanan och förstärkningar av Malmbanan. Det femte länet får ingenting under den kommande planperioden.

Vikten av upprustning av Norra stambanan och Inlandsbanan samt järnvägstrafiken mot Norge har helt negligerats i artikeln.

En avgörande förutsättning för en positiv utveckling i vår region är väl fungerande kommunikationer. Ett rimligt mål är en restid på fyra timmar till och från Mälarområdet.

Denna ambitionsnivå skulle väsentligt stärka turismens och övriga näringars konkurrensvillkor och även öka intresset för lokalisering av företagsamhet till region Jämtland Härjedalen. En förkortad restid ökar allmänhetens benägenhet att nyttja tåg i stället för egen bil eller flyg.

Målet för konkurrenskraftiga tågkommunikationer har framförts i olika sammanhang och även påtalats i den utredning som togs fram av professor Nelldal, en utredning som finansierades av regionen och näringslivet.

Vi förutsätter att Uitto snarast kan redovisa om den föreslagna prioriteringen är förankrad i regionstyrelsen. Har S-partiet i JH fortfarande kvar agendan om Stornorrland, eller är det Norrtågs tidigare dåliga affärer som är orsaken, med eventuell fastlåsning vid gamla och dyra avtal?

Varför ska annars Jämtland och Härjedalen förväntas nöja sig med att tågtrafiken blir ett stickspår från Sundsvall? Om så är fallet bör regionledningen redovisa det faktiska förhållandet till allmän kännedom.

Vidare bör Uitto förklara varför turismen bara nämns i föregående men inte prioriteras, och varför vår regions mål att verka för en snabbare förbindelse med Mälardalen negligeras.

Krav på satsningar på Norra stambanan delas även av flera kommuner i region Gävleborg, som Ljusdal, Bollnäs, Ovanåker och Ockelbo.

I debattartikeln saknas diskussion kring Norra stambanans upprustning, Inlandsbanan eller de förslag som togs fram i Nelldals utredning. Hur har detta vägts in?

Vad turismen, övriga näringar samt allmänheten behöver är regionföreträdare i JH som med kraft lyfter fram våra behov, och söker samarbete åt olika håll, det vill säga även med ovan nämnda kommuner, Dalarna och Norge.

Nils Eriksson

Kjell-Ove Wiklund

Gunnar Ageskär

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons