Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Vi ska inte ideligen tvingas försvara våra grönområden

Annons

I mars 2014 antog kommunen den översiktsplan som ligger till grund för arbetet rörande stadens utveckling och ger medborgarna underlag för planeringen av sitt boende.

I den framhåller man att ÖSK-området består av sammanhängande natur- och rekreationsområden samt miljöer nära bostäderna, som främjar fysisk aktivitet.

Dessa kvaliteter ska finnas kvar och inte förstöras av något byggande. Enligt gällande regler måste varje ändring av översiktsplanen föregås av samråd med bland annat länsstyrelsen, och vara utställd för allmänheten under minst två månader före beslut av kommunfullmäktige.

Men när Mathias Fredriksson via sitt bolag plötsligt ville bygga lyxvillor och bostäder åt tränande elitskidåkare inom två områden vid ÖSK för att, som det sades, bidra till utvecklingen av skidstadion och Östersunds kommun, var alla vackra ord glömda.

Utan tillstymmelse till konkurrens erhöll han option (markanvisning) gällande de aktuella områdena. Det innebär att endast han och hans bolag kan bebygga dem.

Om och när det blir dags att förverkliga planerna behöver Mathias därför inte oroas över att konkurrenter, som till fromma för skattebetalarna kan bygga både bättre och billigare, dyker upp.

Att på detta sätt ensidigt gynna en enskild medborgare står helt i strid med kommunallagens bestämmelser. Det faktum att han vid det aktuella tillfället var projektanställd hos kommunen gör inte saken bättre.

Politikerna försvarar sig med att det planerade boendet kommer att locka folk till Östersund, men i vad mån bidrar de hus, som tidigare uppfördes med samma syfte vid ÖSK-stugan, till någon anstormning av skidåkare och turister? Att på så svaga premisser vara beredd att förstöra så mycket är obegripligt!

Vi ska inte ideligen tvingas försvara våra grönområden. När E14 planerades hotades inte bara ÖSK-området utan även Lövbergaparken (i folkmun Björkbackaparken), och då man vid ett tillfälle tänkte bebygga hela området från Ol'Jons ända upp till gångvägen mellan Skidspåret och ÖSK-stugan, räddades vi av utsläppen från slakteriet.

Om de tilltänkta husen över huvud taget kommer att bidra till stadens utveckling, vilket starkt kan betvivlas, finns det gott om plats för dem i närheten av stadion och skidspåren.

Man behöver inte svika sina utfästelser i översiktsplanen och bryta mot konkurrens- och kommunallagen bara för att någon plötsligt fått en idé.

Om politikerna sansat sig i stället för att tanklöst rusa iväg, kunde de ha sluppit ta strid med sina medborgare i en så känslig fråga.

Inger Hultgren

   

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons