Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En grön röst är en röst för förändring

Vi står inför ett grönt vägval. I det läget krävs beslutsamhet och politiskt mod. En grön röst i EU-parlamentsvalet 2009 innebär att du stärker kraften för förändring – en förändring till ett samhälle där dina och andras mänskliga rättigheter stärks, där djur och natur får bättre villkor och där framtida generationer inte missgynnas på bekostnad av kortsiktiga intressen.

Annons

Miljöpartiet vill vara stigfinnare och folkets röst för ett Europa som ser annorlunda ut än dagens EU.

Miljöpartiets grundläggande kritik mot byråkratisk klåfingrighet och maktkoncentration innebär en garant för ett konsekvent ifrågasättande. Samtidigt driver vi med kraft på för att anta utmaningen att EU ska vara en aktiv aktör för internationell solidaritet och för en offensiv miljö- och klimatpolitik

För Miljöpartiet är internationellt samarbete och agerande viktigt. Vår vision är ett fredligt och demokratiskt Europa, där människor kan röra sig fritt och med självständiga länder som huvudsakligen samarbetar i mellanstatliga former.

Vi i den rika delen av världen har ett ansvar som vi i dag inte tar. Om EU ska bli en möjlighet och inte ett hinder i utvecklingen för en bättre värld, behöver det ske en omprioritering från tillväxt och frihandel till ansvar för miljö och sociala villkor. Politiken inom bland annat jordbruk-, fiske-, energi-, och transportsektorerna måste förändras till att bli ekologiskt och långsiktigt uthålliga föredömen. Miljöpartiet kräver kraftiga förbättringar av dagens EU och vi tvekar inte att säga ifrån när EU tar steg i fel riktning.

EU är i dag en viktig part i de internationella handelsavtal som sluts. Alltför ofta ser vi dock att EU motverkar rättvisa avtal med främst länder i tredje världen. Vi vill verka för global rättvisa genom rättvis handel med miljökrav och socialt ansvar.

EU:s militarisering fortsätter. Miljöpartiet anser att det är farliga och olyckliga steg för EU. Vi tror inte att världen gynnas av att det byggs upp ännu en stormakt med militära muskler och en enhetlig utrikes- och säkerhetspolitik.

Grön fredspolitik bygger på medling, diplomati och rättvis handel. En viktig del i detta är att Sverige, liksom andra EU-länder, måste kunna tala med egen röst i till exempel FN, och föra sin egen utrikespolitik. Samarbete i utrikesfrågor är positivt, men det får inte vara några diktat. Enskilda länder ska kunna samarbeta med tredje världens länder för en rättvis världsordning.

Säg ja till en förändring – rösta grönt!


Miljöpartiet de Gröna Jämtlands län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons