Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förstör inte våra orörda fjäll

/
  • Åre kommun kan tillåta vindkraftsetableringar i de områden som utpekas som lämpliga för ändamålet och samtidigt vara en miljövänlig kommun genom att förbjuda utbyggnad i natursköna och skyddsvärda fjällmiljöer, skriver debattörerna.

Jämtland ska självklart ligga i framkant när det gäller produktion av förnyelsebar energi i landet, men det innebär inte att Åre kommun bör tillåta utbyggnad av vindkraftsparker i stora orörda fjällområden.
Det skriver närboende till Middagsfjället i ett svar på Jämtlands läns Hushållningssällskap debattartikel (ÖP 24 mars).

Annons

Maggi Mikaelsson (ordförande) och Bengt Åsengård (vd) vid Jämtlands läns Hushållningssällskap lovar guld och gröna skogar om Åres politiker inte antar det framlagda förslaget till översiktsplan för vindkraft i Åre kommun, som pekar ut var vindkraftsutbyggnad kan tillåtas i kommunen.

Planförslaget är väl genomarbetat och definierar på ett utmärkt sätt de områden där stora intressekonflikter kan komma att uppstå vid en felaktig etablering av vindkraftparker.

I planförslaget utpekas de stora orörda fjällområdena Middagsfjället och Tångböleflätet som områden där ingen vindkraftsutbyggnad bör tillåtas. Middagsfjället är ett helt oexploaterat fjäll, där de inte finns några som helst kraftledningar eller vägar som skär genom den orörda naturen. Här vill Fred. Olsen Renewables AB och Jämtlands läns Hushållningssällskap bygga en av Sveriges största landbaserade vindkraftparker. Planerna är att uppföra 57 stycken vindkraftverk som kan bli ända upp till 195 meter höga.

Ett omfattande vägnät som beräknas bli cirka 31 kilometer långt måste anläggas, då varje kraftverk kräver att stora fordon kan ta sig ända fram till vart och ett av dem under byggprocessen. I miljökonsekvensbeskrivningen till länsstyrelsen uppskattar man att den mängd bergmaterial som krävs till vägnätet uppgår till cirka 70 000 kubikmeter, vilket motsvarar cirka 7 800 grusbilslass.

I det ursprungliga samrådsunderlag som Fred. Olsen Renewables utarbetat omfattade planen 83 vindkraftverk på Middagsfjället och ett beräknat arbetskraftsbehov under drift på mellan 14-24 personer per år. Efter det att planen reviderats till att omfatta 57 vindkraftverk (en minskning med cirka 31 procent) menar Mikaelsson och Åsengård att projektet kan ge 17-28 varaktiga arbetstillfällen (en ökning med cirka 16 procent)!

Företag, organisationer och kommuninnevånare kommer enligt författarna att erbjudas lönsamt andelsägande i vindkraftparken.

Någon som helst information om vad ett andelsägande skulle kosta lämnas inte. Enligt Carl Mustad, Fred. Olsens projektansvarige för vindkraftparken på Middagsfjället, kan andelar köpas motsvarande den egna förbrukningen av el.

Kostnaden för varje andel beräknas uppgå till cirka 6 500 kronor. Vid en årsförbrukning för en normalvilla (20 000-25 000 KWh) skulle andelarna innebära en kostnad på mellan 130 000 och 162 500 kronor.

Under senare tid har vi i pressen kunnat läsa om stora byggprojekt i orörd natur inom Åre kommun där man på ett häpnadsväckande sätt fullständigt struntat i någon som helst miljöhänsyn.

Det senaste skräckexemplet är Svenska Kraftnäts huvudentreprenör Eltel Networks framfart i vidunderligt natursköna fjällandskap i samband med bygget av kraftledningen mellan Järpen och Nea.

Om statliga Svenska Kraftnät inte vinnlägger sig om att intentionerna i sin miljökonsekvensbeskrivning följs under arbetet med kraftledningen, varför ska vi lita på att privata och utlandsägda Fred. Olsen Renewables AB ska ta några större miljöhänsyn?

Jämtland ska självklart ligga i framkant när det gäller produktion av förnyelsebar energi i landet, men det innebär inte att Åre kommun bör tillåta utbyggnad av vindkraftsparker i stora orörda fjällområden.

Åre kommun kan leva upp till epitetet ”en klimatsmart kommun” genom att tillåta vindkraftsetableringar i de områden som utpekas som lämpliga för ändamålet och samtidigt vara en miljövänlig kommun genom att förbjuda utbyggnad i natursköna och skyddsvärda fjällmiljöer.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons