Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Låt oss samarbeta om infrastrukturen

Ledande företrädare för Centerpartiet i Jämtlands län har i en debattartikel i torsdagens ÖP ifrågasatt länsstyrelsens arbete när det gäller infrastruktur. Det finns därför anledning för mig att beskriva hur planeringsprocessen ser ut.

Annons

Länsstyrelsen fick i slutet av december 2008 i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till plan för investeringar i transportinfrastruktur i länet under perioden 2010–2021 inom en ram om 477 miljoner.

Förslagen ska avse investeringar i det statliga vägnätet, exklusive vägarna E14 och E45 i vårt län. Investeringar i dessa vägar ska nämligen ingå i den nationella plan som trafikverken (Vägverket och Banverket) ska redovisa till regeringen senast 1 september.

I den nationella planen ska även medel för så kallade ”bärighetsåtgärder” på hela det statliga vägnätet ingå, liksom satsningar på järnvägsnätet i hela landet.

De samlade behoven uppgår till många miljarder, varför en viktig diskussion om principer för prioritering av olika typer av åtgärder har inletts. Ett av de forum som länsstyrelsen har för dessa diskussioner är en särskild ”kommunikationsgrupp” med företrädare för trafikverken, transportnäringen, turistnäringen, kollektivtrafiken med flera.

Under arbetet sker dessutom diskussioner med hela Rådet för regional utveckling, där flertalet av undertecknarna av artikeln ingår.

Länsstyrelsen har ingen annan uppfattning när det gäller behoven av satsningar på infrastruktur i vårt län än vad man hittills har varit politiskt överens om i länet och redovisat till såväl trafikverk som regeringen i flera olika sammanhang.

Om det från Centerpartiets sida finns förslag till investeringar i transportinfrastruktur som hittills inte redovisats är det hög tid att redovisa dessa nu.

Länsstyrelsens uppgift är både att framföra regionala behov till den nationella nivån och att sedan på regional nivå på bästa sätt genomföra de beslut som regering och riksdag har fattat.

Ett framgångsrikt arbete när det gäller utvecklingen i Jämtlands län måste präglas av samarbete och enighet på regional nivå mot gemensamma mål. Det är därför min förhoppning att vi kan återgå till att samarbeta kring dessa för länet så viktiga frågor!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons