Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mittuniversitetet och regionfrågan

”För vår del innebär det att vi helst ser att våra tre campusorter finns inom en och samma region.” Det skriver Mittuniversitetets rektor och vicerektor när de förklarar sin syn på regionfrågan.

Annons

Kammarkollegiet skickade i början av året en skrivelse till landstingen i Västernorrland och Jämtland med begäran om förtydliganden i frågan om gränsdragningen mellan de två föreslagna regionerna i Norrland. Anledningen är tveksamheter från vissa av kommunerna i gränsen mellan de föreslagna regionerna och att Nordanstigs kommun, som tillhör ett annat landsting finns med i den ideella föreningen för region MittSverige.

I skrivelsen upprepas kriterierna från Ansvarskommittén, bland annat att varje region ska ha minst ett universitet med betydande forskningsresurser. Vi vill därför ge Mittuniversitetets syn på regionfrågan.

Först och främst gäller att ett universitet är en del av det internationella vetenskapssamhället och får sitt uppdrag från staten. Vidare har autonomiutredningen föreslagit att universiteten ska få ett utökat självbestämmande.

Det handlar alltså inte om att regionen ska styra universiteten. Däremot spelar universiteten en viktig roll för kunskaps- och kompetensutvecklingen i regionen. Mittuniversitetet har här en ambition att verksamheten skall vara relevant för regionens utveckling och att universitetet ska vara en betydande aktör i regionens innovationssystem.

En stor svaghet i debatten om regionfrågan har varit att den till största delen har handlat om geografiska gränser. Mycket lite har sagts om hur verksamheten ska organiseras inom regionen.

Ska allt centraliseras till en huvudort eller ska verksamheten vara decentraliserad? Detta är egentligen den viktigaste frågan eftersom det avgör hur de kommande regionerna kommer att fungera.

Vi tror att olika frågor hanteras bäst genom en anpassad grad av lokal styrning.

När det gäller frågor om infrastruktur och transporter behövs ofta ett större perspektiv. Vi minns väl alla de första åren med länstrafikbolagen när tåg och bussar vände mitt i skogen och det var nästan omöjligt att åka kollektivt över en länsgräns.

För sjukvården behövs antagligen an avvägning mellan lokal, regional och nationell vård för att skapa en optimal verksamhet. Innovationsfrågor tror vi hanteras bäst inom ett begränsat geografiskt område av personer med god kännedom om förutsättningarna i närområdet och goda insikter i hur och var kunskap kan hämtas över hela världen.

Universitetets främsta intresse gäller forskning och utbildning. Vi vill att vår verksamhet skall vara av så hög kvalitet att vi är en intressant samarbetspartner internationellt samtidigt som vi är till nytta i det omgivande samhället.

Därför har vi profilerat vår forskning till områden där universitetet har förutsättningar att driva forskning av hög internationell kvalitet inom områden som är av stor betydelse för regionens utveckling. Det har lett till ett fokus på de tematiska områdena Skog och Fjäll med forskning främst mot skogen som resurs, industriell informationsteknologi och digitala tjänster, hälsa, idrott och sportteknologi samt turism och upplevelser.

Inom dessa områden sker ett omfattande samarbete med företag och organisationer i Västernorrland, Jämtland och Norra Hälsingland. Det är en verksamhet som vi vill fortsätta att driva och utveckla.

Vi ser det som viktigt att de funktionella regioner där vi är verksamma utgör en sammanhållen enhet. Det finns många exempel när regiongränser har försvårat samarbete t ill exempel genom att finansiärer prioriterar verksamhet inom det egna reviret.

För vår del innebär det att vi helst ser att våra tre campusorter finns inom en och samma region. Vi ser det vidare som viktigt att inte regiongränser försvårar samarbetet i vårt närområde. Det är också viktigt att vi har en närhet till de organ som hanterar tillväxt och utveckling i vårt närområde.

Med dessa argument som grund har Mittuniversitetet i remissvaret på utredningen och i andra sammanhang förespråkat en Mittsvensk region som sträcker ut sig söderut mot Hudiksvall, norrut mot Örnsköldsvik och västerut mot norska gränsen.

En sådan region skulle svara upp mot många funktionella system och skapa underlag för gemensamma insatser i många för regionen centrala frågor, inte minst de som har att göra med innovationskraft och tillväxt.


Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons