Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu är det dags för en FN-konvention för äldre

/

Den 24 oktober i år fyller Förenta Nationerna 70 år. Valåret 2018 fyller FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 70 år. Under de åren har medellivslängden i väst ökat väsentligt. Samtidigt blir främst nya tekniska och medicinska rön allt snabbare föråldrad.

Annons

De äldre behöver ett större inflytande över sin livssituation. Trygghet och bemötande. Inflytande och delaktighet. Bra hälsa och slippa ensamhet. Rätt mat och medicin. I den snabba förändringen får de äldre inte lämnas i ett socialt och tekniskt utanförskap. För oss i välfärdsligans tätposition är det en social utmaning att styra samhällsutvecklingen så att generationer inte ställs mot varandra när resurserna är ändliga.

Därför behöver de kommande generationerna politisk och social stimulans att i mindre grad använda ålder för att karakterisera människor. Både yngre och äldre lider skada av åldersdiskriminerande attityder.

Alla ska tillförsäkras FN:s målsättning från 1948: De mänskliga rättigheterna beskriver vad som inte får göras mot någon människa och vad som måste göras för varje människa

FN:s barnkonvention har flyttat fram barnperspektivet. Äldres mänskliga rättigheter behöver nu samma fokus. Allt fler lever längre med ett vitalare liv högt upp i åren. Därför behövs nytt fokus på äldres rättigheter och äldres värdiga omsorg när de behoven kommer.

En äldrekonvention skulle också öka trycket på politiker och näringsliv att behålla och släppa fram äldres kompetens.

De som vill och kan arbeta efter 65 års ålder fråntas det skydd som socialförsäkringssystemet ger. Sådan lagstiftning bygger på föråldrade tankar som hindrar istället för att stimulera ett till ett fortsatt aktivt liv.

Handikappersättning kan man inte få om handikappet uppstår efter 65 års ålder. Vid funktionsnedsättning kan man få bilstöd men det upphör efter 65 års ålder. Om funktionshinder uppstår efter 65 års ålder finns ingen rätt till LSS, personlig assistans.

Idag finns 1, 5 miljoner pensionärer, det är 28 procent av valmanskåren, men dessa utgör endast 4 procent av riksdagsledamöterna. Representationen i kommun- och landstig/regioner är lika dålig.

Det finns en hotande "ålderism" inom arbetslivet, hälso- och sjukvården, inom media, i attityderna och i lagstiftningen.

Inom FN-systemet finns tanken om en äldrekonvention som ska verka för äldres rättigheter. Det är dags att sjösätta detta arbete nu.

BoÖrjan Försth,

Ordförande Jämtlands läns FN-distrikt

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons