Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så stärker vi integriteten i Europa

Slaget om den personliga integriteten pågår för fullt i EU. Nu mobiliserar Centerpartiet för strid.

Annons

Många av de lagar om tvångsmedel och informationshantering som vi måste rätta oss efter fattas numera i Bryssel och Strasbourg. Tyvärr blir balansen mellan säkerhetsmässiga intressen och individers privata sfär allt mer skev. Det har vi sett på senare tid när det exempelvis gäller datalagring, registrering av passagerardata och DNA-register över asylsökande. De frihetliga värdena måste få större tyngd i den europeiska beslutsprocessen.

Staten ska inte läsa och höra allt vi säger och gör. En viktig grundbult för Centerpartiet är att hot mot det öppna samhället alltid måste bekämpas med det öppna samhällets metoder. Vi vill därför stärka skyddet för den individuella friheten och den personliga integriteten i EU. Det handlar bland annat om att inrätta starkare tillsynsmyndigheter och nya konsekvensanalyser.

europeiska Ombudsmannen. Redanidag finns två EU-institutioner som har till uppgift att värna individens rättigheter: Europeiska Ombudsmannen och Europeiska Datatillsynsmannen (som värnar skyddet av personuppgifter). För att stärka tillsynen av medborgarnas rättigheter bör dessa slås ihop till EN stark ombudsman.

Ombudsmannen bör dessutom göras till remissinstans för förslag som rör integritetsfrågor och mänskliga rättigheter. En myndighet med ett sådant uppdrag hade med stor sannolikhet förändrat den europeiska debatten de senaste åren.

integritetsskyddskommité med långtgående befogenheter. En ny kommitté av höga representanter från medlemsländerna bör knytas till den Europeiska Ombudsmannen. Denna integritetsskyddskommitté ska få befogenheter att stoppa lagförslag och skicka tillbaka dem till kommissionen för omprövning vid oproportionerliga kränkningar av människans frihet och privata sfär.

konsekvensanalyser. Som ett komplement till Ombudsmannen och Integritetsskyddskommittén bör integritetsskyddet även föras in i arbetet med konsekvensanalyser, som är en del av EU:s agenda för regelförenkling och bättre lagstiftning.

Analyserna innefattar idag bedömningar av de ekonomiska, sociala och miljömässiga effekterna liksom av de administrativa kostnaderna för ett lagförslag. Centerpartiet anser att analyserna även ska väga in den personliga integriteten och skyddet av var och ens privata sfär.

Rätten till personlig integritet, var och ens möjlighet att styra över sina egna tankar, sin egen kropp och uppgifterna kring sin person, är grundläggande mänskliga rättigheter. Vi tar strid för dessa både i riksdagen och europaparlamentet.

,
europaparlamentariker och förstakandidat för centerpartiet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons