Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skogen är det gröna guldet

/

Annons

Skogen är det gröna guldet som ska rädda oss undan klimathotet. Det säger ett flertal politiker och skogsnäringen. Virket kan ersätta oljeprodukter, man kan bygga hyreshus av trä och tillverka biomassa. Skogen ska ge fler jobb samtidigt som miljömålen nås. Men det rimmar dåligt med det kalhyggesskogsbruk som används i dag och som faktiskt ger stora utsläpp av växthusgaser och som inte erbjuder många jobb. Det höga virkesuttaget sker redan på bekostnad av den biologiska mångfalden. Vad kommer då inte ett ännu intensivare skogsbruk att göra i framtiden?

Stor osäkerhet råder inom forskningen om att ökad skogsproduktion kan rädda klimatet. Träet omvandlas bara i begränsad utsträckning till kolbindande produkter som byggnader. Ungefär hälften blir till kortlivade produkter som papper. Den nedhuggna skogen kan inte binda kolet i marken och de planterade träden kan inte ta upp mer koldioxid än vad marken frigör. Studier vid Lunds universitet visar att det kan ta upp till 30 år innan koldioxidutsläppen kompenserats av kolinlagringen från de nya träden.

En skog består inte bara av träd som ska ge produkter. Skogen är ett ekosystem där även döda träd, olika växter, djur, fåglar och andra organismer ingår. Tar man bort träden försvinner förutsättningarna för ett fungerande ekosystem. Ett fungerande ekosystem har större chanser att anpassa sig till klimatförändringar. Det är troligen vår civilisations bästa medhjälpare i kampen mot klimathotet.

De som påstår att det gröna guldet ska rädda oss från klimathotet, bör först erkänna de negativa effekterna av kalhyggesskogsbruket. Då skulle debatten bli mer konstruktiv. Skogsbruket, och då särskilt kalhyggesbruket, bedöms vara den faktor som har starkast negativ inverkan på skogens mångfald av arter.

Miljömålsberedningen är den grupp utsedd av regeringen som ska föreslå ett ramverk för en långsiktig klimatpolitik. De förespråkar att skogen ska användas för att ersätta fossila råvaror. Tre av de 16 demokratiskt beslutade miljömålen är särskilt viktiga för en ekologisk hållbar framtid i vårt skogslandskap: Levande Skogar, Levande sjöar och vattendrag samt Ett rikt djur och växtliv. Men det blir svårt att nå dessa mål med det intensivare skogsbruk som nu förespråkas.

Visst ska skogen brukas – men inte på det sätt som svensk skogsindustri gör idag. Kalhyggesskogsbruket ödelägger både vårt gemensamma natur- och kulturarv. Det avverkas så mycket att man minskar förutsättningarna för arbetstillfällen inom andra näringsgrenar som inte utarmar skogsekosystemet, t ex rennäring, friluftsliv och naturturism. Att fortsätta med business as usual i skogen och samtidigt öka intensiteten i brukandet, bäddar för en snabbare ekologisk utarmning och färre arbetstillfällen i framtiden.

Sebastian Kirppu

Skogsbiolog

Kristina Bäck

Miljö- och naturskribent

Äntligen! Nu finns ÖP som app. Ladda ner här, till Iphone eller till Android !

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons