Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Småföretagen i Jämtlands län behöver stöd i miljöarbete

/

Annons

Bara var fjärde småföretagare i Jämtlands län har en nedskriven miljöpolicy med egna miljömål och över hälften önskar stöd i sitt miljöarbete. Det visar Vismas Affärsbarometer och Företagarnas hållbarhetsrapport. Genom att stötta småföretagen kan Sveriges miljöarbete få en rejäl skjuts framåt.

I miljödebatten är ofta större företag representerade, men hur får vi med oss den stora mängden små företag? De företag i vilka framtidens jobb skapas? Företagen med färre än 50 anställda utgör 99 procent av samtliga svenska bolag. Tillsammans spelar de en avgörande roll för Sveriges miljöarbete.

Flera nya undersökningar pekar åt samma håll: det finns en stor vilja bland Sveriges småföretagare att aktivt ta större miljöhänsyn, men många upplever att de behöver stöd i miljöarbetet. Vismas Affärsbarometer visar att var tredje småföretagare i Jämtlands län, 32 procent, anger att de tar miljöhänsyn när de gör inköp till företaget. Det är dock en minskning med 20 procentenheter sedan 2012. Samtidigt har bara var fjärde småföretag en nedskriven miljöpolicy med egna miljömål.

Företagarnas hållbarhetsundersökning ger en liknande bild. Hela 75 procent av Sveriges småföretag tycker att det är viktigt för det egna företaget att bedriva hållbarhetsarbete. Men bland de företag som arbetar med hållbarhet i dag är det bara hälften som har någon form av skriftlig policy. Hälften av småföretagarna säger att det finns behov av stöd och råd i hållbarhetsarbetet.

Vi tolkar undersökningarna som att det finns en stor vilja att ta miljöansvar, men miljö- och hållbarhetsarbete förknippas ofta med krångliga regelverk och kostnader. Därför behövs verktyg och lathundar som ger småföretagarna en hjälp på vägen och visar på vilken effekt och resultat miljöarbetet ger.

Undersökningarna visar även att de av riksdagen beslutade nationella miljökvalitetsmålen, som ska vara vägledande i samhället är relativt okända bland småföretagen. Dessa mål behöver brytas ner och tydliggöras för att lättare kunna användas av småföretagen.

Vi tror att kunskapsspridning med praktisk förankring är nyckeln till att underlätta för småföretagare som vill minska sin miljöpåverkan. Småföretagen i Jämtlands län drivs ofta av ett stort engagemang och det vill vi ta tillvara. Vi som undertecknare kommer nu göra insatser för att stötta småföretagen i deras miljöarbete och vi uppmanar även andra aktörer och organisationer att hitta sina möjligheter att stötta.

Om vi tillsammans kan höja kunskapsnivån och underlätta för 99 procent av de svenska företagen att ta den miljöhänsyn de önskar kan miljöarbete få en rejäl skjuts framåt till gagn för hela näringslivet.

Henrik Salwén

vd, Visma Advantage

Annika Helker Lundström

nationell miljösamordnare för näringslivet

Günther Mårder

vd, Företagarna

Johan Genneby

Managing partner, Beyond Intent

Äntligen! Nu finns ÖP som app. Ladda ner här, till Iphone eller till Android !

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons