Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vilseledande i regionfrågan

Jämtlands läns landsting har i april yttrat sig till Kammarkollegiet i regionfrågan. I yttrande redovisas på ett vilseledande sätt resultatet av en medborgarenkät.

Annons

Utan allmän diskussion om för och nackdelar av skilda regionbildningar, beslutade en arbetsgrupp politiker i januari 2008 att arbeta för en regionbildning bestående av Jämtlands län och delar av Västernorrlands län. Föreningen för bildande av Region Mittsverige startades.

Den 27 april 2009 redovisas i föreningens nyhetsbrev ”På föreningens hemsida finns nu kartläggningsrapporterna som beskriver verksamheter och eventuella effekter vid bildande av Region Mittsverige”.

Medborgarna i Jämtlands län saknar och har saknat faktaunderlag för allmän diskussion rörande konsekvenserna av alternativa regionbildningar. Medborgarnas brist på faktaunderlag har självfallet också påverkat enkätsvarens kvalitet.

I medborgarenkätens mycket omfattande frågeformulär ställs direkta frågor om regionindelningen först i frågorna 65–68, vilket naturligtvis påverkar den ork som respondenterna haft när de svarat. Svaren blir inte väl övervägda, det gäller att bli klar med enkätformuläret.

I föreningens pressmeddelande 7 april 2009 som gått till lokalt, regionalt och nationellt verksamma politiker samt chefstjänstemän i länet, redovisas: ”Av de som vill att det bildas regioner vill 80 procent se en region som till sin huvuddel består av Jämtlands och Västernorrlands län”. ”Vi får bekräftelse på vårt arbete att bilda en Region Mittsverige, säger Robert Uitto” (landstingsråd i Jämtlands län och ordförande i föreningen.)

Med pressmeddelandet följer ett informationsblad på sex sidor om enkätresultaten.

För de som haft tid att sätta sig in i detta informationsblad framgår att endast 36 procent av respondenterna i Jämtlands län önskade någon form av regionalisering genom sammanslagningar över länsgränserna.

35 procent tyckte att nuvarande indelning är bäst eller att det inte behövs någon direktvald mellannivå. 29 procent hade ingen uppfattning.

Pressmeddelandet, som kan ha varit grund för många politikers ställningstagande, är alltså helt förledande för de som inte haft tid och intresse att fördjupa sig i enkätens faktiska resultat.

I Jämtlands läns landstings yttrande till Kammarkollegiet redovisas medborgarenkätens resultat på samma förledande sätt som i pressmeddelandet och det görs ytterligare redovisning på likartat sätt.

Informationsbladet ”Norrländsk regionstudie 2008. Informationsblad 1: Medborgare i norr-uppfattningar om regionalisering” går att hitta på Internet.

Av tabell 2 framgår att landstinget i sitt yttrande gjort en felaktig redovisning av enkätens resultat.

Det saknas medborgarstöd för Region Mittsverige. Landstingets ingivna yttrande har antagits efter votering i landstingsfullmäktige med 29 röster för och 24 emot. 21 ledamöter har reserverat sig. Allmänheten har inte alls tagits in i diskussionen.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons