Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En värld i förvandling?

Annons

Vart är vi på väg? Vad vill du?

Vi har satt igång en snöbollseffekt som på ett oåterkalleligt sätt påverkar förutsättningarna för livet på jorden. Den främsta orsaken är användning av fossila bränslen. Miljökris, fattigdomskris och energikris visar tydliga negativa tecken.

Vi befinner oss vid ett vägskäl. Landsbygden kan vara ett möjligt vägval. I balansen mellan tillväxt och utvecklingsoptimism å ena sidan och domedagsprofetior å den andra torde en tredje väg vara en förutsättningslös omställning som kan leda till en positiv framtid.

Detta är ett moraliskt ögonblick – ett vägskäl. Det handlar om vilka vi är som människor, om vår förmåga att överskrida våra egna begränsningar och visa oss vara situationen vuxen; om att såväl emotionellt som intellektuellt inse vad vi måste göra för att bemöta den kris som vi nu står inför.

Det är en moralisk, etisk och andlig utmaning.

Varför är landsbygden intressant för omställningen? Den ökade centraliseringen och koncentrationen till större städer och deras omnejd är i grunden en del av problemet. Landsbygden är inte på samma sätt en del av problemet, men garanterat en del av lösningen.

Hur står det till i vårt land, som tillhör ett av de bästa i världen? Sverige är ett av världens rikaste länder och vår materiella välfärd har aldrig varit större. När det gäller till exempel utbildning, jämställdhet och medellivslängd så framstår Sverige som föredöme i internationella jämförelser.

Mot denna bakgrund borde vi vara ett friskt, lyckligt och tillfreds folk, men allt fler unga söker hjälp hos BRIS, förskrivning av psykofarmaka till tonåringar ökar, våldet kryper ner i åldrarna, allt fler barn är över- eller underviktiga, antalet bokstavsdiagnoser ökar liksom drogmissbruket.

Inte heller alla vuxna mår bra. Trots att det materiella välståndet ökar blir vi inte lyckligare.

Hur vill du att din hembygd skall utvecklas till år 2025? Låt oss informera varandra om bygdens framtid.

Det krävs en aktiv landsbygdspolitik för att synliggöra och ta tillvara de resurser som finns i landsbygden, men inte bara för dess egen skull utan för att hela Sverige ska bli välmående.

Ingen stad utan landsbygd! Är det inte dags att arbeta för vår hembygds bästa? Att leva upp till allas vår önskan att Hela Sverige ska leva? Att bortse från politik på kommunnivå och samla alla krafter för det gemensamma målet att sett från varje sida sett är vår hembygd nummer ett!

Bertil Jakobson,
en livsnjutande lantmästare som ser möjligheterna inte enbart hindren

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons