Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Insändare: Behåll friluftsområdet i Karlslund

Annons

Vi liberaler i Östersund anser att kommunen ska behålla friluftsområdet i Karlslund i sin ägo och bevara det för fritidsändamål och inte förtäta det med bostäder i enlighet med det initiativ som tagits av de kända skidåkarna Mathias Fredriksson och Emil Jönsson.

Jag yrkade i miljö- och samhällsnämnden därför på avslag till att detaljplanlägga det aktuella området för bostäder.

Området är olämpligt att förtäta med anledning av dess närhet till skidstadion, dess spårsystem samt till den förskola som använder området i sin verksamhet.

I kommunen byggs bostäder, bland annat genom förtätning, på ett stort antal andra ställen, varför ett bostadsbyggande på denna mark skulle medföra ett marginellt tillskott.

Däremot medför det ett intrång i ett för staden centralt fritidsområde, där kommunen tidigare inte ens medgivit idrottsföreningar att få bygga klubblokaler.

Vi, liksom bland annat föreningen Gamla Östersund, framhåller att området är ett attraktivt, lättillgängligt och omtyckt rekreationsområde som det är angeläget att slå vakt om. En förtätning av bebyggelsen här är därför irrelevant i förhållande till att bevara fritidsområdet intakt.

Området, förutom att bevaras för fritidsändamål, bör också utgöra markreserv för den intilliggande skidstadions utveckling.

Lennart Ledin (L)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons