Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Insändare: Östersunds kommun struntar i patientsäkerheten

Annons

Vi har påtalat det förr. När kommunen ska spara pengar så går det alltid ut över de mest utsatta medborgarna.

Socialnämnden i Östersunds kommun har nu på kort tid beslutat om nedläggning av den dagliga verksamheten vid Brytpunkten och sagt nej till en tillfällig förlängning av avtalet avseende TNE med Region JH.

Det senare beslutet innebär att personer med beroendesjukdomar (alkohol, narkotika med mera) inte längre har tillgång till medicinskt övervakad tillnyktring. På kort tid har därmed vården och omsorgen för dessa medborgare kraftigt försämrats inom vitala områden.

Avsaknaden av avtal om TNE medför att ingen instans längre gör en medicinsk bedömning av vilka som är i behov av relevant övervakning vid tillnyktring och behovet av efterföljande abstinensvård.

Det innebär att vissa personer utsätts för allvarliga risker för akuta sjukdomstillstånd och i värsta fall sina liv. Var och en av oss förstår att en sådan socialtjänst inte överensstämmer med gällande lagstiftning, men politikerna i Östersunds kommun är tydligen av annan uppfattning.

En medicinsk bedömning av beroendeläkare är i dag en nödvändighet eftersom många blandar alkohol, narkotika, sömnmedel, värktabletter med mera. En polisman, socialsekreterare eller annan sjukvårdande personal kan inte göra en säker bedömning härvidlag.

Olika tolkningar av lagstiftning mellan Östersunds kommun och Region JH får inte innebära att utsatta gruppers liv sätts på spel, vilket nu är fallet. Östersunds kommun har det slutgiltiga ansvaret för att alla personer som vistas inom kommunen får ändamålsenligt omhändertagande om det inte tillgodoses av annan instans.

Vi anser att det finns starka skäl till att socialnämndens beslut snarast omprövas av högre instans i Östersunds kommun.

Styrelsen Jämtlands läns brukarråd – JLB

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons