Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Härjedalspartiet i replik: Vi utgår från olika fakta och syn på demokrati

Marcus Persson och jag utgår från olika fakta och syn på demokrati och allas lika värde. 
I Härjedalen har det funnits fjälljordbruk med boskapsskötsel i tusentals år. Även fjällbönderna hade renar och renmärken. Med renbeteslagen 1928 blev renskötsel enbart förbehållet vissa samer.

Annons

Replik på ledare 24/2 "Stackars Olle Larsson"

Marcus Persson och jag utgår från olika fakta och syn på demokrati och allas lika värde. I Härjedalen har det funnits fjälljordbruk med boskapsskötsel i tusentals år. Även fjällbönderna hade renar och renmärken. Med renbeteslagen 1928 blev renskötsel enbart förbehållet vissa samer.

Sametinget är en statlig myndighet baserad på etnisk tillhörighet. Ökande befogenheter för Sametinget och utvidgningen av det som kallas Sapmi får stora konsekvenser för andra folk och näringar.Under orostider har alla folk – inte bara samer – sökt sin tillflykt till Norge. I krigstider har främst svenskarna behandlat härjedalingarna och jämtarna illa. Efter 1645, när Härjedalen och Jämtland blev svenskt, tvångsrekryterade ockupationsmakten många härjedalingar och jämtar till krig.

Relevant historia handlar om gränskonflikterna på Nordkalotten under 1800-talet och att renbetet var en stridsfråga vid unionsupplösningen med Norge 1905. Renbeteskonventionen 1919 begränsade renbetesmarkerna ytterligare. När nordsamer i större omfattning flyttade söderut under början av 1900-talet följde den storskaliga extensiva renskötseln med och sydsamernas traditionella småskaliga renskötsel trängdes undan. Fjällböndernas betesbruk i det historiska norska kulturområdet trängdes också undan.

Staten ansåg att nordsamernas flytt söderut kunde ske utan problem. Staten befäster ordningen genom rennäringslagstiftningen och annan politik, som än idag orsakar stora problem och konsekvenser för alla berörda.Minoritetslagstiftningens syfte är att motverka diskriminering och att ge möjlighet till egen kultur och eget språk, inte att ge någon exklusiva särrättigheter på andras bekostnad.Att göra Härjedalens kommun till samisk förvaltningskommun vilar på felaktiga grunder. Däremot uppfyller Härjedalen och Jämtland kriterierna för att utgöra en nationell minoritet som norskt kultur- och språkområde.Historisk och språklig gemenskap, kyrkligt och politiskt samröre samt kulturella och känslomässiga band med Norge är unika för den södra fjällregionen.

Olle Larsson, Härjedalspartiet

Svar direkt: Det är tråkigt att se hur Härjedalspartiet återkommer till sin samefientliga politik och en delvis helt felaktig och mytbildande historieskrivning i stället för att arbeta för alla härjedalingars bästa. Att arbeta för alla härjedalingar gör nästan alla andra partier i Härjedalen. Varför är det så svårt för Härjedalspartiet?

Den framryckningsteori som Larsson anför stämmer inte. Det finns arkeologiskt stöd för att samer har levt i Jämtland och Härjedalen under mycket lång tid. Det var inte rennäringen som trängde undan fjällbönderna, det var det moderna jordbruket. Även under den tidsperiod Larsson pekar ut var samerna en minoritet i Härjedalen. Att en minoritetsgrupp skulle kunna orsaka sådan stor påverkan på kort tid faller på sin egen orimlighet. Larsson är inte den första att beskylla minoriteter för stora samhällsförändringar. Det är ett effektivt verktyg för populism, men med förädande konsekvenser genom historien. Är man intresserad av samisk sedvanerätt i Härjedalen rekommenderar jag Lars Rumars "Historien och Härjedalsdomen".

Det är samers kulturella och historiska rätt att bedriva renskötsel i Sverige, något som fortfarande görs trots tuffa villkor med ständiga rovdjursattacker. Vi har renbeteslagen liksom sametinget för att värna samerna minoritetsposition i det svenska samhället. Jag tycker inte att Sverige har gjort för mycket för sina minoriteter.

Mer läsning

Annons