Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hotet om kilometerskatten tar form – så vill regeringens utredare slå mot landsbygden

Annons

Det har mullrat länge bland transportberoende branscher och oroliga Norrlandsvänner. Regeringspartiernas planer om en kilometerskatt på tunga lastbilstransporter (senare omdöpt till vägslitageskatt) har inte tagits emot väl.

Många har helt enkelt haft svårt att förlika sig med tanken att avstånd ska straffbeskattas på ett sätt som drabbar företagande på landsbygden. När uppgifter om att skattenivåer på 24 kronor per mil läckte ut i juni 2016, stillade detta inte precis oron. Även utredarens besked till berörda branscher, om att någon geografisk differentiering mellan stad och landsbygd inte skulle komma i fråga, pekade i riktning mot en skatt som skulle kunna drabba landsbygden hårt.

En skatt på tunga lastbilstransporter skulle få konsekvenser för landsbygden.

Under torsdagen presenterade Vägslitageskattekommitténs ett preliminärt förslag vid ett seminarium som Västerbottens Handelskammare anordnade på Grand Hotel i Stockholm. Utredaren vill se en skatt på i genomsnitt 10-12 kronor per mil, som ska gälla för lastbilar på 12 ton och uppåt. Lättare fordon, det vill säga de som används för körning i stadsmiljö, skulle alltså undantas. Vidare bekräftar utredaren att någon geografisk differentiering mellan stad och land inte kommer att föreslås.

Om det bara handlade om att få företagen att kompensera för slitaget på vägarna skulle det räcka med ett par kronor per mil, men utredaren tycks alltså vilja slå betydligt hårdare än så. Att använda ordet katastrof är fullt rimligt.

Ett preliminärt förslag är naturligtvis inte ett slutgiltigt förslag, eftersom det kan justeras innan det hamnar på regeringens bord, men uppgifterna som utredaren presenterar borde väcka förskräckelse hos företag på den svenska landsbygden. En skattenivå på i genomsnitt 10-12 per mil skulle drabba många företag orimligt hårt. Både konkurrenskraften och arbetstillfällen skulle hamna i fara.

Skogsnäringen befarar stora kostnadsökningar.

Långa avstånd, bristande järnvägsnät och höga omlastningskostnader gör att lastbilstransporter alltjämt är en nödvändighet i Norrlandslänen. Norra Skogsägarna beräknar att en vägslitageskatt på 12 kronor per mil skulle ge en kostnadsökning på 15 miljoner årligen, vilket skulle ge 300 gånger större resultateffekt än den kritiserade flygskatten. Även mejerinäringen och transportberoende industriföretag skulle givetvis påverkas negativt.

En så Norrlandsfientlig politik borde regeringen inte kunna stå för. Landsbygden behöver tillväxt och företagande, inte nya skatter som bara bromsar, hindrar och förargar. Pressen på regeringen måste bestå och förväntningarna måste vara tydliga. Arbetstillfällena i Norrland är för värdefulla för att riskeras genom straffbeskattning på avstånd.

Mer läsning

Annons