Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Intresset för företagande håller på att somna in

Full fart mot full sysselsättning! Eller?

Annons

Först måste det finnas företagare som är redo att anställa och intresset för att starta och driva företag minskar. Intresset är också lägst i klassiska landsbygdslän. Det visar Tillväxtverkets senaste entreprenörskapsbarometer, med över 10 000 svarande är det Sveriges största attitydundersökning om att starta och driva företag.Strax under hälften, 47 procent, är intresserade av att starta och driva företag. Intresset sjunker alltså, 2012 var intresset något högre (49 procent) och 2004 när den första entreprenörskapsbarometern publicerades då uppgav hela 57 procent av de svarande att man hade ett intresse. Samtidigt är det i dag endast 9 procent som faktiskt driver eget företag.

Intresset för företagande minskar sedan med åldern.

Intresset för företagande är störst i början av yrkeslivet. Bland unga vuxna 18-30 år är hela 66 procent intresserade. Intresset för företagande minskar sedan med åldern. I åldersgruppen 31-55 år är 49 procent intresserade. Vid 56-70 år har intresset sjunkit ytterligare och endast 23 procent uppger ett intresse. Att intresset för företagande minskar med åldern beror sannolikt på att man senare i livet har rotat sig i trygga vanor. Rutinerna finns på plats, man har ett jobb att gå till och tryggheten i den nuvarande situationen värderas därför högre än den belöning som skulle komma med att starta eget; om det så handlar om att uppfylla en inneboende dröm eller tjäna pengar.

Äldre människor har värdefulla erfarenheter och kunskaper med sig från yrkeslivet. Förmodligen skulle fler vara intresserade av att starta företag ifall företagare fick tillgång till ett trygghetssystem likvärdigt med det som anställda har i dag. Intressant att notera är hur intresset för att starta företag skiljer sig åt beroende på var i landet man bor. Generellt sett är storstadslänen Skåne, Uppsala och Stockholm i topp med 50 procent. Men klassiska landsbygdslän som Östergötland och Jämtland sticker ut med 52 respektive 49 procent. I Norrbotten är 46 procent intresserade och i Västerbotten 44 procent men i övrigt ligger intresset bland de som bor i nedre norrland snarare i botten. I Västernorrland och Gävleborg är endast 39 procent intresserade. Att jämföra med Blekinge som är sämst i klassen med endast 38 procent.

Nedre Norrland utmärker sig alltså igen med att ha en sval attityd till företagande.

Även om Jämtland sticker ut i Norrland är det endast 29 procent av de som är intresserade av att driva företag som helst vill vara företagare. Endast tre län har ett lägre intresse, Uppsala (28 procent), Västernorrland (27 procent) och Gävleborg (22 procent). Nedre Norrland utmärker sig alltså igen med att ha en sval attityd till företagande. Det är en allvarlig signal eftersom Jämtland, Västernorrland och Gävleborg är tre utpräglade landsbygdslän med stort behov av ökad företagsamhet för att fixa sysselsättning, befolkningstillväxt och bevarat välfärdserbjudande i kommunerna.

Gävleborg utmärker sig dock som det länet där intresset är som störst att driva ett företag vid sidan av sin ordinarie anställning. Hela 44 procent vill helst vara en så kallad kombinatör. Entreprenörskapsbarometern visar att det finns ett attitydproblem till företagande; intresset att bli företagare måste öka och fler måste sedan ta steget. Om inte genom företagande, hur ska vi annars fixa sysselsättningen, befolkningstillväxten och ett bevarat välfärdserbjudande i norr? Hur vi ska lyckas vända det vikande intresset för företagande i norr måste upp på den politiska agendan.

Mer läsning

Annons