Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Östersundshem och Tord Andnor (S) står inte över lagen

Annons

Det började med en djärv satsning, men Östersundshems direktupphandling av 100 Attefallshus kan få ett riktigt surt efterspel. Den kontroversiella affären, som har värderats till 80 miljoner kronor, väcker frågor om hur det är ställt med kompetensen inom bolagets styrelse. Någon borde ha höjt ett varningens finger, men i stället för att stanna upp rusade man bara vidare – och tog därmed en stor risk.

Ännu har fallet inte prövats och avgjorts, men så fort direktupphandlingen blev offentligt känd vaknade Konkurrensverket till liv och anade oråd. Denna besvärande omständighet skulle följas av fler, för när myndigheten senare kom fram till att affären var olaglig skärptes situationen ytterligare.

Östersundshems vd, Daniel Kindberg (till vänster),  och bolagets styrelseordförande, socialdemokraten Tord Andnor. Foto: Linda Hedenljung

Konkurrensverket har skickat ett utkast till ansökan om upphandlingsskadeavgift till Östersundshem. I skrivelsen avfärdas uppfattningen att direktupphandling skulle ha varit tillåten på grund av brådskan att skaffa fram boenden. Förvisso rådde det (på grund av den stora asylinvandringen 2015) en ansträngd bostadssituation när avtalet skrevs i slutet av februari 2016, men någon "synnerligen brådska" att ingå det aktuella avtalet förelåg inte, menar Konkurrensverket.

"Avsikten med avtalet framstår inte ha varit endast – eller ens övervägande – att bistå Migrationsverket med boenden till asylsökanden. Avsikten med avtalet synes huvudsakligen ha varit att lösa kommunens behov av bostäder för nyanlända, dvs, personer med uppehållstillstånd, och studenter. Detta behov var dock känt sedan tidigare", skriver Konkurrensverket.

Man konstaterar även att längden på den option om att få köpa fler Attefallshus inte heller var nödvändig. "Östersundshem har således inte heller begränsat sig till att enbart köpa för det omedelbara behovet" och därför kan undantaget om synnerligen brådska inte åberopas, anser man.

Inte heller kan Östersundshem skylla på Migrationsverket. Bolaget hade inget åtagande att hyra ut de aktuella platserna till Migrationsverket när avtalet undertecknades, påpekar Konkurrensverket.

Det allmänna intryck som skrivelsen ger är att Östersundshem torde ha svårt att nå framgång om man beslutar att sätta hårt mot hårt.

Bosse Svensson (C), som är vice ordförande i ägarbolagets styrelse, upprepar nu sitt krav om att styrelseordföranden för Östersundshem, Tord Andnor (S), ska avgå. Troligtvis står det kommunala bolaget inför en domstolsprocess som kan bli långvarig och energikrävande och som även kan resultera i miljontals kronor i böter. Det är nu dags att hitta en ny ordförande och se över styrelsen i övrigt så att affären kan få ett slut, resonerar Bosse Svensson.

Att Svensson och andra oppositionspolitiker reagerar är välkommet. Kommunen ska givetvis både följa lagen om offentlig upphandling (LOU) och verka i dess anda. Den makt och de resurser som Östersunds kommun förfogar över ska inte missbrukas så att konkurrensen snedvrids. Är man ålagd att göra en offentlig upphandling så skall den genomföras på rätt sätt. En upphandlande myndighet måste ha kompetens och en viss säkerhetsmarginal.

En nystart för Östersundshem vore välbehövlig. Förmodligen kan det vara klokt att leta en ersättare till styrelseordföranden redan nu.

Mer läsning

Annons