Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Petter Bergner: Rädda Bussgods och skona småföretagen

Annons

Tänk till innan det är för sent. Om Bussgods läggs ned riskerar enskilda företagare i länet att drabbas, för det är svårt att se att ett fullgott alternativ till Bussgods skulle finnas nära till hands.

Bussgods hotas av nedläggning.

Därom vittar den konsekvensanalys som har presenterats för regionala utvecklingsnämnden och som ledamöterna i regionfullmäktige nu måste begrunda innan de tar ställning till avvecklingsförslaget.

Bland de företag som uppger att de skulle ställas inför utmaningar om bussgodsverksamheten skulle upphöra återfinns givetvis livsmedelsbutiker, men också företag som äggproducenten Pelle och Lisa, Svensk Fjällröding samt Eco Pet i Vemhån. Även skogsindustrin skulle kunna drabbas, eftersom reservdelar transporteras med hjälp av Bussgods.

Svensk Fjällröding och andra livsmedelsproducenter anlitar i dag Bussgods.

Det framgår även att det särskilda driftsstöd som vissa av matbutikerna i glesbygden redan får skulle kunna äventyras om bussgodsverksamheten försvinner. I försiktiga ordalag antyder man i tjänsteskrivelsen att kriterierna om hur många produkter och vilka typer av livsmedel som ska tillhandahållas för att en butik ska ha rätt till bidrag, kan skulle bli svåra att uppfylla. Livsmedlen i frågan körs nämligen i stor utsträckning ut till butikerna med just buss.

Vissa hade nog hoppats att den snabbutredning som tillsattes skulle peka mot en tydlig och framkomlig väg bortom nedläggningsbeslutet, men konsekvensanalysen grusar alla sådana förhoppningar. Det skulle vara möjligt att söka medel från Tillväxtverkets pott för främjande av lokala samordningslösningar, men vad som i sådana fall kunde bli aktuellt är en förstudie om hur en sådan samordnad transportlösning skulle kunna se ut.

Några medel för permanent drift av själva systemet i fråga finns inte i den potten, och de medel som kan skrapas fram kan rimligen inte återställa en hel struktur om den nu rivs ned. Dessutom finns det givetvis inte några garantier för att det går att sy ihop något nytt fungerande transportsystem även om man får pengar för att göra själva förstudien.

I konsekvensanalysen nämns även att tillverkande företag kan söka stöd för "effektiva och hållbara transporter", men det är alltså bara vissa berörda företag som kan söka pengarna och ansökningstiden går ut vid månadsskiftet.

Sammantaget ser det alltså inte alls hoppfullt ut. Från tjänstemannahåll konstateras det uppenbara – att det blir knappt om tid: "I samråd med Tillväxtverket är den regionala samordnarens bedömning att tidsaspekten mellan eventuellt beslut i regionfullmäktige om nedläggning, samt verkställandet gör det svårt att hinna komma fram till en ny variant av transportlösning. Då nedläggningen enligt tidigare underlag träder i kraft senast i februari 2018, och denna process kräver mobilisering till en projektansökan, genomförande av förstudie för att hitta en eventuell alternativ lösning och därifrån sedan gå över till en eventuell genomförandefas", skriver man i konsekvensanalysen

Varför vinstdrivande privata transportföretag skulle vilja ta ansvar för de yttersta noderna tycks ingen kunna förklara. Förhoppningarna om att det ska dyka upp någon aktör som mot bättre marknadsekonomiskt vetande vill ta samma helhetsansvar som Bussgods gör i dag, förefaller minst sagt naiva. Dessutom återstår en del frågetecken om hur stora besparingar det i praktiken kan bli tal om, med tanke på att en del av utgifterna har handlat om internfakturering.

Läs även: Överila er inte när det gäller Bussgods framtid

Ekonomidiskussionen lär fortsätta, men om Socialdemokraterna och Moderaterna nu kan tänka sig att driva igenom ett beslut som i praktiken innebär försämringar för viktiga delar av det lokala näringslivet, bör de åtminstone vara ärliga med att det är detta som kommer att ske. Göm er inte bakom vaga utfästelser om att det nog kommer att ordna sig, eftersom den goda viljan finns.

Den dagen det finns en rimlig ersättning i hela länet kommer saken i ett annat läge, men där är vi bevisligen inte i dag. Socialdemokraterna och Moderaterna måste nu besinna sig och ta ansvar för hela länet.

Mer läsning

Annons