Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Petter Bergner: Ta ett seriöst grepp om vägfrågan i Åre kommun

Annons

Grundläggande infrastruktur är en gemensam angelägenhet som kan och bör bekostas tillsammans. Det ska inte vara slumpen som avgör om det lokala vägnätet underhålls eller inte, och kostnaderna ska så långt det är möjligt delas solidariskt.

Det är därför glädjande att den viktiga men komplicerade vägfrågan i Åre kommun har förts ett steg närmare en lösning. Underlaget för det strategiska beslut som förr eller senare måste fattas ska i alla fall bli bättre, och förutsättningarna att göra kloka avvägningar kan därmed förbättras.

Kommunalrådet Peter Bergman (S) måste se till att rättviseaspekten vägs in i tillräcklig utsträckning.

Kommunstyrelsens beslut om att vägnätet i Duved, Undersåker, Mörsil ska inventeras och att man ska beräkna vad det skulle kosta att rusta upp vägarna, är en pusselbit. Beslutet att reda ut andelstal och "utreda möjligheten att inrätta en kommunal pott för vägunderhåll avseende vägföreningar där det finns kommunal service", är en annan. Sedan, när allt relevant kunskapsunderlag finns på plats, återstår emellertid att välja väg. Ekonomiska realiteter måste vägas mot rättviseargumenten.

Läs även: Kommunalrådet om vägomvandlingarna: "Det blir som en extra vägskatt"

När vissa medborgare lämnas att betala direkt ur egen ficka (utan att för den sakens skull få sin skatt sänkt i motsvarande omfattning), samtidigt som andra kommuninvånare får sin väghållning betald via skattsedeln, är behandling inte likvärdig. Och om standarden dessutom inte lever upp ens till de mest måttfulla förväntningarna, är det något som har gått rejält fel. Åre kommun måste nu hitta en modell som upplevs som legitim och rättvis och som förebygger tvister och protester.

I den utredning som har legat till grund för den fortsatta diskussionen beskrivs fyra möjliga handlingsalternativ. Det mest radikala av dessa förslag handlar om ett totalt återtagande av driften. Kommunen skulle alltså ändra till kommunalt huvudmannaskap i de områden där kommunal service finns, och befintliga enskilda väghållare skulle avvecklas.

Ur ett landsbygdsperspektiv kan en sådan återställare framstå som lockande, men verkligheten är som bekant komplex. Eftersom kommunal service inte finns i alla byar, och eftersom de enskilda vägarna är många, skulle man inte komma runt problemet att vissa betalar dubbelt. Gränsdragningsproblematiken skulle bestå även om ambitionsnivån höjdes.

Det troliga är att politikerna stannar vid någon av medelvägarna. Att Mörsil ska kompenseras borde vara en självklarhet, men vad som i slutänden blir resultatet återstår att se.

Att en god vilja uppvisas i de beslutande församlingarna är lovvärt, men det börjar bli hög tid att lägga korten på bordet. Kommuninvånarna förtjänar att få klart för sig varthän det barkar.

Mer läsning

Annons