Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Petter Bergner: Utövar staten orimlig utpressning mot ensamkommande?

Annons

Sedan i mars genomför Rättsmedicinalverket medicinska åldersbedömningar i vissa asylärenden. Uppgiften utförs på uppdrag av Migrationsverket och tanken är att det nu ska bli lättare att avgöra om asylsökande är barn eller vuxna. Det blir ingen rutinmässig kontroll av alla ensamkommande, men Migrationsverket har bedömt att mellan 3000 och 14000 personer kan bli aktuella för medicinska åldersbedömningar.

Rättsmedicinalverket har börjat genomföra medicinska åldersbedömningar.

Vägen till dagens system med medicinska ålderbedömningar har varit kantad av onödigt förbittrade motsättningar, men nu genomförs alltså röntgenundersökningar av visdomständer samt magnetkameraundersökningar av knäleder. Denna möjlighet ska användas i de fall där Migrationsverket bedömer att den asylsökande är 18 år eller äldre.

När de medicinska undersökningarna har genomförts ska ett yttrande om hur sannolikt det är att den asylsökande är under respektive över 18 år slutligen skrivas. Denna sannolikhetsbedömning ska sedan tas med i beräkningen när Migrationsverket gör den samlade bedömningen i åldersfrågan.

Rättsmedicinalverket överlämnar en skrivelse till Migrationsverket när undersökningarna är genomförda.

Att möjligheten att komma undan med en felaktigt angiven ålder täpps till är bra – inte minst för barnen. Men samtidigt är det givetvis viktigt att hanteringen blir rättssäker och medicinskt-etiskt försvarbar.

Därför är det fullt rimligt att undersökningarna, med den felmarginal som obestridligen finns, inte ska få fälla hela avgörandet utan att de endast ska bli en del av underlaget. Det är också bra att den asylsökande informeras om att medicinska bedömningar kan komma i fråga, samt att samtycke ska hämtas in innan undersökningarna genomförs. Statens medicinsk-etiska råd, som har accepterat att medicinska åldersbedömningar ska kunna göras under förutsättning att ett antal grundläggande kriterier uppfylls, tycks inte ha talat för döva öron.

Nästa steg blir att etablera en sund praxis och en effektiv hantering. Advokatsamfundets ordförande, Anne Ramberg, höjde dock i veckan ett varnande finger om just den saken.

Advokatsamfundets ordförande Anne Ramberg

I ett brev till Migrationsverkets tillförordnade generaldirektör, Mikael Ribbenvik, har Ramberg vidareförmedlat en oro för att ensamkommande utsätts för ren utpressning. Enligt denna lägesbeskrivning ställs frågan om huruvida individen samtycker till undersökningarna sent i processen och den ensamkommande får beskedet att vägran kommer att resultera i att åldern skrivs upp. Den asylsökandes juridiska ombud kopplas i detta läge inte in och tidsfristen för att svara är endast fem dagar, skriver Anne Ramberg i brevet.

Migrationsverkets tillförordnade generaldirektör har ännu inte svarat på kritiken, men det borde han göra. Om Advokatsamfundets farhågor är ogrundade bör lugnande besked ges, men om orimliga rutiner har införts måste dessa förändras. Vi kan inte inrätta ett system där den som är mitt uppe i en livsavgörande juridisk process i praktiken förvägras rätten att rådgöra med sitt juridiska ombud.

Visst ska både asylskäl och osäkra påståenden om ålder prövas, men grundläggande rättsprinciper måste samtidigt få råda.

Mer läsning

Annons