Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sitter det gangstrar på kommunens upphandlingsavdelning?

Annons

Hur ska företag som gör affärer med kommuner och landsting kunna veta att ansvariga politiker och tjänstemän har rent mjöl i påsen? Kanske är personerna i fråga opålitliga och förhärdade brottslingar, som rimligen inte borde få ingå affärsrelationer med seriösa näringsidkare. Som regel är detta givetvis inte fallet, men hur ska företagaren kunna vara helt på den säkra sidan?

Kanske vore det bäst att konsultera brottsregistret så fort ett anbud har godtagits, så att kommunstyrelsens ledamöter och upphandlingsavdelningens personal blir tvungna att bevisa att de inte har deltagande i någon kriminell organisation, utfört terrorbrott eller på annat sätt diskvalificerat sig. Gränsdragningen för vilka befattningshavare som ska omfattas går att diskutera bara kontrollen blir heltäckande och rigorös.

Och varför stanna där?

Även om den första kontrollen visar att den upphandlande myndighetens nuvarande företrädare är oklanderliga, kan läget givetvis ha förändrats inför nästa anbudsförfarande. Dagens ledamöter kanske visar sig vara riktiga gangstrar nästa gång kommunen vill köpa varor och tjänster, för polerade ytor kan snabbt krackelera. Den som har sett tv-serien "Breaking Bad" kan göra sig en mental bild av de processer som det är frågan om.

Skådespelaren Bryan Cranston spelade i tv-serien

Kanske borde proceduren med blanketter och intyg rutinmässigt upprepas varje gång den upphandlande myndigheten vill köpa något? Eller också inte. En rimlighetens gräns måste trots allt dras någonstans.

Faktum är dock att de företag som årligen deltar i offentliga upphandlingar kan komma att ställas inför ett omfattande regelkrångel. Förarbetena till de nya upphandlingsreglerna, som trädde i kraft vid nyår, anger nämligen att upphandlande myndigheter ska kräva in utdrag ur belastningsregistret inför tilldelningsbeslut. Näringslivsorganisationerna Företagarna och Svenskt Näringsliv, men även Sveriges kommuner och landsting (SKL) har uttryckt oro för att en sådan praxis ska etableras.

Ett förfrågningsunderlag

Företagarna har påpekat att obligatoriska registerutdrag skulle medföra onödig administration för både leverantörer och myndigheter samt att upphandlingarna helt enkelt riskerar att dra ut på tiden. Vidare lyfter Företagarna integritetsaspekten.

Eftersom det i dag saknas utdrag som endast omfattar de grova brott som kontrollen avser skulle vd, styrelseledamöter och särskilda firmatecknare i praktiken tvingas visa upp allt. Detta trots att mindre allvarliga överträdelser inte är av intresse i sammanhanget. "Detta i kombination med att det saknas sekretessregler som gör att den upphandlande myndigheten kan hemlighålla informationen innebär uppenbara och omotiverade integritetsrisker för enskilda personer", skriver Företagarna.

Regeringen borde ta dessa farhågor på allvar. Pålagor som riskerar drabbar både näringslivet och myndigheter måste vara relevanta och proportionerliga, för annars har de fel konstruktion. Nog borde det räcka att myndigheterna får fortsatta befogenheter att kräva in intyg i de specifika fall där åtgärden bedöms som befogat.

Många små och medelstora företag har det nog tufft redan som det är. Staten ska inte lägga sten på börda om det går att undvika med lite pragmatism och sunt förnuft.

Mer läsning

Annons