Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stornorrland är inget träffsäkert alternativ

/

Nej det är inte klart med ny norrlandsregion.

Annons

I media har det redan börjat rapporterats om de fyra norrlandslänen kan slås ihop och bilda ny region Stornorrland. Men något beslut är ännu inte klart och det finns fortfarande tid att påverka utgången. Beslutsmakten ligger inte hos regionfullmäktiges utan i riksdagen. Frågan är därför hur länets riksdagsledamöter; Anna-Caren Sätherberg (S), Kalle Olsson (S), Per Åsling (C) och Saila Quicklund (M) kommer agera.

Tänker våra riksdagsledamöter leda arbetet eller tänker man låta sig ledas av respektive partigrupp?

Hittills har debatten om regionbildning varit beklämmande tyst.

Befriande undantag finns naturligtvis, exempelvis den debattartikel som Maria Söderberg (C) och Eva Hellstrand signerat (C) där konstateras det "att slå samman flera fattiga regioner gör dem inte rika". En klok analys. Oavsett var man landar i regionfrågan måste staten gå in med ekonomiskt stöd. Det gäller även om Region Jämtland Härjedalen får vara kvar och värna sin särprägel som inlandsregion.

I stället verkar debatten om regionbildning föras inom partierna och då i samband med det obligatoriska årsmötet.

Det här är mycket tråkigt av två skäl. För det första är regionbildning ingen partiintern fråga – det är en i högsta grad viktig fråga för medborgarna som har ett intresse i att få observera och delta i dialogen. Fler bör alltså göra som Söderberg och Hellstrand, inte färre. För det andra är det ett underkännande av våra partier som är så sent ute och formerar en åsikt i frågan. Regeringens kampanj för regionbildning kan knappast komma som en överraskning ...

Personligen tror jag inte att projekt Stornorrland är den bästa lösningen för Jämtland.

Även Stornorrland kommer behöva tackla strukturella utmaningar och frågan är varför en ny region skulle kunna göra det bättre.

Det finns argument som talar för Stornorrland. Ofta handlar det om att regionen blir bredare (träffsäkerhet?). Ett sådant är det större invånarantalet och möjligheten till inflytande i Bryssel och Stockholm. Ett annat argument är skatteunderlaget.

Vad gäller inflytande måste vi ställa oss frågan ifall Norrland är en homogen region med samma utmaningar och behov? Eller om Norrland precis som Svealand och Götaland har inbördes olika intressen. I den så ofta framlyfta Västra Götalandsregionen finns fortfarande kommunkotterier för att värna gamla länsgränser till exempel.

Vad är då bäst en eller flera röster?

Vad gäller skatteunderlag är Jämtland solklar vinnare i Stornorrland. Det ska erkännas. Vi får ta del av ett större skatteunderlag än vad vi själva kan föra till bordet. Det innebär att övriga norrlandslän kommer bära upp våra sjukvårdskostnader. I och med detta finns det kritiska frågor som måste lösas ut.

Vilka garantier finns det att sjukhuset i Östersund blir kvar?

Löften kommer givetvis presenteras av Stornorrlands försvarare, både i och utanför Jämtland. Men vad händer vid en framtida rationalisering av sjukvården om sjukhuset inte bär sina egna kostnader i Östersund? Är det något politiken visar gång på gång så är det att löften endast vägs i guld mellan de personer som ingått en överenskommelse. Även politiker generationsskiftar och då kommer löftena väga lätt jämte andra mål och visioner. Här finns alltså en risk.

Frågan är också vilka samordningsfördelar som kommer med en stornorrländsk sjukvårdspolitik? Det är inte bara sjukvården i Jämtland som går på knäna. Även landstingen i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten har sina utmaningar. Löser en miljon invånare det? Tveksamt. En hållbar och robust sjukvårdspolitik kommer fortfarande kräva andra reformer än en regionbildning.

Med god vilja från övriga norrlandslän och goda förhandlare kan Östersund bli en vinnare i ett stornorrländskt projekt eftersom olika funktioner och myndighetsjobb kan få sin placering här. Likaså kan Åre ta del av pengar för regional utveckling och turismsatsningar. Mitt emellan finns Krokom som naturligtvis drar nytta av detta. Men vad innebär ett Stornorrland för kommunerna Ragunda, Bräcke, Berg, Härjedalen och Strömsund?

Slutligen bör representationen beaktas. Hur stort blir Jämtlands inflytande inom den nya regionen? Hur stark blir vår röst med enbart dryga 12 procent av invånarna? Risken är stor att politisk konsolidering och koncentration kommer landa i satsningar och utveckling av sträckan Sundsvall - Luleå.

Det här är en demokrati- och maktfråga som inte bara jämtlänningar och härjedalingar bör oroa sig för. Utan en viktig fråga för hela inlandet.

Argumenten för ett Stornorrland handlar om en bred region – men är den träffsäker inför jämtlänningarnas behov? Det är jag osäker på.

Mer läsning

Annons