Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Oro för lukt och flugor vid ny hästarena

Flera grannar är kritiska mot bygget av hästsportarenan i Björnänge. Dålig lukt och för brist på parkeringar är några av farhågorna.

Detaljplanen för den nya hästsportarenan, som ska byggas ovanför E 14 vid Fröåvägen i Björnänge, har varit utställd.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden ska besluta om den reviderade detaljplanen ska godkännas. Om de gör det ska den skickas till kommunstyrelsen för antagande.

Trafikverket har flera synpunkter. Bland annat efterlyser de en grundligare geoteknisk undersökning för att riskerna för skred och ras minimeras. De vill även försäkra sig om att dagvattenhanteringen ska fungera på ett bra sätt.

Kommunens planarkitekt svarar att en grundlig bedömning ska tas fram inför byggstarten. Enligt den redan gjorda geotekniska undersökningen ska det inte finnas någon större risk för ras eller skred förutsatt att yt- och dagvatten omhändertas på lämpligt sätt.

Skistar, liksom två samfällighetsföreningar, tycker inte att parkeringarna vid Årebjörnen ska användas av anläggningens besökare under vintertid.

Enligt planarkitekten är ridklubbens mål att locka fler turister till Åre under sommaren och det är då som de större evenemangen ska hållas.

Flera sakägare ifrågasätter placeringen och utformningen. Planarkitekten försäkrar att fastigheten ska byggas så att den smälter in i miljön.

En annan kritik är att hästsportarenan kommer att förhindra vidare exploatering av området. Men enligt planförfattaren är en hästsportanläggning förenlig med gällande översiktsplan. Kommunen ska bara tillåta exploatering som har direkt kopplingar till jordbruk eller djurhållning i det aktuella området.

Några andra sakägare är oroliga för flug- och luktproblem samt att hästallergener kan spridas. Kommunen tror inte att det ska hända eftersom anläggningen ska ha en sluten gödselanläggning.

Även länsstyrelsen har samma bedömning som kommunen: att områdets topografi, avstånd till bebyggelse och hantering av gödsel i slutna containrar minimerar risken för störningar.