Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Färre yngre ska försörja fler äldre – en utmaning för framtiden

/
  • Christer Anderstig har skrivit

Allt färre yngre ska försörja allt fler äldre i framtiden. Hur ska samhället lösa den ekvationen?

Det är en utmaning som Framtidskommissionen uppmärksammar

i en ny rapport.

Annons

I grova drag kan man säga att storstäderna har bättre förutsättningar att klara finansieringen av välfärden i framtiden medan det ser klart besvärligare ut på landsbygden. Och skillnaderna kommer troligen att öka. Allra svårast blir det för små kommuner där antalet invånare minskar samtidigt som andelen äldre ökar.

Framtidskommissionens scenarier visar är att det kommer att bli en betydande utmaning för att devisen "hela landet ska leva" ska ha någon giltighet i framtiden.

I går arrangerades ett seminarium i Östersund med bland andra Christer Anderstig, som gjort utredningen som kommer att vara en del av Framtidskommissionens rapport som presenteras i vår. Ett 50-tal personer deltog i seminariet, de flesta politiker och tjänstemän från länet. Bland deltagarna fanns också socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M).

2010 är startpunkten för Framtidskommissionens scenarier och då låg Jämtlands län i stort sett på samma nivå som riket som helhet när det gäller försörjningskvoten, som är ett mått på hur många som jobbar i förhållande till de som inte jobbar.

Förklaringen till att det såg ganska bra ut, trots en ogynnsam åldersstruktur, var att det var förhållandevis många av länsborna som jobbade.

På sikt tappar länet mark i förhållande till övriga riket, men det finns vägar för att undvika den nedåtgående trenden. En bättre integration av utrikesfödda så att fler får jobb skulle förbättra utvecklingen.

– Men det som har den största effekten är att förlänga arbetslivet, säger Mårten Blix, sekreterare i Framtidskommissionen.

Höjd pensionsålder med andra ord, men i viss mån också ett tidigare inträde i arbetslivet. I beräkningarna har detta större genomslag än olika regioners flyttnetto.

Framtidskommissionens rapport visar också att de kommuner som kommer att ha ett gynnsamt läge blir allt färre och allt större, medan det kommer att bli svårare att få ihop ekvationen i mindre kommuner eftersom de blir allt mindre.

Samtidigt ökar skevheten i åldersfördelningen, vilket innebär att färre ska försörja en större andel äldre. Det här beror till stor del på den omfattande utflyttningen där yngre invånare och flyttar till storstadsregioner och större universitetsstäder. På ett nationellt plan verkar Sverige trots allt ha en jämförelsevis gynnsam situation.

– Men vi är ett av de länder som har den största skillnaden mellan land och stad, säger Mårten Blix.

Mårten Blix, sekreterare i Framtidskommissionen, deltog i ett seminarium i Östersund i går.

Mer läsning

Annons