Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Östersundarna ska berätta hur de mår

Hur mår du egentligen?

Hur ser dina tobaksvanor ut, och hur står det egentligen till med tänderna?

Det är dags att berätta det nu. Åtminstone om du tillhör de Östersundsbor som i dagarna får ett blått kuvert i brevlådan.

Annons

I dagarna kommer runt cirka 4 000 Östersundsbor mellan 16–84 år att få ett blått kuvert i brevlådan. Om du är en av personerna som får detta kuvert innebär det att du blivit slumpmässigt utvald att delta i enkätundersökningen Hälsa på lika villkor? Vart fjärde år deltar Jämtlands län i samarbete med kommunerna i den här enkäten som görs av Folkhälsomyndigheten.

Enkäten vill ta reda på hur befolkningen mår och hur hälsan i länet och Östersund förändras över tid. Resultaten av undersökningen blir ett beslutsunderlag för dem som tar politiska beslut om åtgärder som i förlängningen kan främja din hälsa.

Det är med andra ord en viktig undersökning. Frida Hansson, som är folkhälsosamordnare på landstingets folkhälsocentrum, hoppas därför att så många som möjligt tar sig tid att svara.

– Senast vi gjorde den här undersökningen för fyra år sedan så hade vi högst andel svarande i landet med en 57 procentig svarsfrekvens, nu vill vi försöka höja den med tio procent, säger hon.

Frida poängterar hur viktigt det är att unga vuxnas hälsa belyses genom enkäten. Det är nämligen den grupp som inte hänger med i folkhälsoutvecklingen.

– Vi ser att folkhälsan blir allt bättre, men inte i gruppen unga vuxna, där till exempel själmordstalen fortsatt är höga. Det talar för att insatser görs tidigt i åldrarna, och på rätt ställen, förklarar Frida Hansson.

Det är en postenkät med möjlighet att svara på webben. Alla uppgifter är sekretesskyddade och när resultaten redovisas kan ingen se vem som svarat vad. Frågeformuläret omfattar 75 frågor om hälsa, välbefinnande, läkemedelsanvändning, vårdutnyttjande, tandhälsa, kostvanor, tobaksvanor, alkoholvanor, spelvanor, ekonomiska förhållanden, arbete och sysselsättning, trygghet och sociala relationer.

Den kan verka omfattande, men Frida Hansson berättar att om man har svårigheter att fylla i enkäten, om man inte ser så bra eller har svårt att förstå frågorna kan man exempelvis få hjälp på biblioteket.

Frågeformuläret kompletteras med vissa folkbokföringsuppgifter från Statistiska centralbyrån, SCB, till exempel ålder, civilstånd, födelseland, invandringsår, individens inkomst och utbildningsnivå. Hon ser fram emot att få analysera svaren efter sommaren:

– Det blir väldigt spännande. Det här är ju ett jättebra verktyg för att mäta vårt arbete, och se vad vi kan göra inför framtiden.