Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Östersundshem tar socialt ansvar

Folkpartiet skriver att Östersundshem ska ta socialt ansvar (Åsikter 29 november), de vill förmedla till läsarna att så inte görs. Östersundhem tar ett socialt ansvar helt i enlighet med ägardirektiven.

Annons

Vi har ett nära samarbete med kommunens socialförvaltning. Samarbetet regleras genom ett särskilt avtal. Ett av flera uttalade mål är att minimera vräkningar där det riskeras att barn kan komma att fara illa.

Vi fördelar lägenheter till flyktingar, cirka 60 stycken detta år, och de får gå före i Östersundshems bostadskö. Det sker helt i enlighet med de ägardirektiv kommunfullmäktige beslutat.

Fördelningen av dessa lägenheter sker i nära samarbete med kommunens enhet för flyktingmottagande och integrationsservice. Östersundshem har anställt en person med särskilda språkkunskaper för att underlätta för flyktingarna i vardagen.

Östersundshem hjälper till att ordna bostäder till personer som av egen kraft inte kan få bostad, drygt 30 i år.

Vi hjälper ungdomar upp till 21 år att få bostad, till exempel de som inte har arbete, de har ingen inkomst från arbetsgivare men kan ha ekonomisk hjälp från kommunen.

Vi hjälper också kvinnor som är utsatta för mäns våld att få bostad. Därför har vi en anställd med särskilt ansvar att samarbeta med kommunens socialtjänst.

Allbolagen föreskriver att hyresgästerna ska erbjudas inflytande, vi kallar detta boinflytande.

Det finns ett boinflytandeavtal mellan oss och Hyresgästföreningen. Avtalets syfte är att stärka lokala föreningar ute i bolagets bostadsområden. Hyresgästföreningen gör en budget, genomför aktiviteter av allehanda slag och skickar räkningen till Östersundhem.

Vi tycker det är bra för oss att det finns lokala föreningar ute i våra bostadsområden men det är också bra för våra hyresgäster.

Hos oss finns lång tradition av boinflytande i olika former. Lägenhetsfonderna ger hyresgästerna ett direkt inflytande över sina lägenheters inre underhåll, till exempel målning och tapetsering.

Folkpartiet föreslår att systematisk hyressättning görs. För 25 år sedan kallades det för "solidarisk hyressättning". Detta arbete har fortgått med lite olika inriktning och intensitet.

Nytt i och med 2011 års lagstiftning är att allmännyttan har förlorat sin hyresledande roll. Det gör att hyresmarknadens parter famlar något om hur arbetet ska bedrivas för att man ska nå fram till en så korrekt hyressättning som möjligt utifrån gällande lagstiftning.

Denna diskussion pågår i hela landet och är i Östersund en naturlig del i den hyresförhandling som för närvarande pågår mellan parterna.

Vi redovisar löpande till ägaren (Östersunds kommun) hur vi lyckas genomföra ägardirektiven, till kommunens finansutskott och vid kommunfullmäktiges sammanträde i samband med att kommande års ägardirektiv ska fastställas.

Vilka ägardirektiv som ges till oss har vi naturligtvis inga synpunkter på. Vi försöker så gott vi kan genomföra det vi blir ålagda. Vi tycker det är viktigt att verkligheten beskrivs, inte enbart för Folkpartiet utan även för medborgarna i vår kommun – ägarna till Östersundshem.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel