Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Övervikten ett växande problem i Östersund

Aktiva medborgare i en aktiv stad. Där friluftsliv och exempelvis skidåkning är ett självklart inslag i vardagen.

Visst låter det fint?

Problemet är bara att det inte riktigt stämmer.

– Många kan nog få bilden av att vi är hurtiga i Östersund, men vi jämfört med riket ligger vi inte bra till när det gäller övervikt och fetma, meddelar folkhälsoutredaren Frida Hansson.

Formuleringen "aktiva medborgare i en aktiv stad" är hämtad ur kommunens broschyr som handlar om hur Östersund ska se ut 2040. Grönområden med anläggningar för idrott och lek lyfts fram som ett prioriterat område i kommunens vision. Likaså slås det fast att riksintresset för friluftsliv i Storsjöbygden bör aktualiseras tydligare, och att man bör säkerställa möjligheterna till rekreation och friluftsliv inom kommunen med bland annat gång- och cykelvägar, parkområden och tillgänglighet till Storsjön.

Allt detta ska skapa bättre förutsättningar för medborgarnas fysiska välbefinnande.

Men det är som sagt en ordentlig bit kvar dit.

Kommunens välfärdsredovisning från 2010 visar nämligen att hälften av männen i Östersund mellan 30 och 64 är överviktiga eller feta, enligt mätmodellen BMI (body mass index). Rapporten berättar också att det är ungefär lika stor andel som inte rör sig 30 minuter eller mer per dag. Människor, och även Östersundsborna, har i allmänhet fått en mer stillasittande livsstil med stillasittande arbeten och "har svårare att få in rörelse i vardagen".

Kort sagt: Kommuninvånarna blir allt tyngre och rör sig mindre.

– Det här är ju en trend för hela samhället i stort, men Östersund ligger som sagt sämre till är det gäller övervikt än genomsnittet i Sverige, konstaterar Frida Hansson, som är vikarierande utredare inom folkhälsa på Östersunds kommun.

Kommunen slår fast att hälsan generellt är god bland kommunens invånare, men det handlar mer om livskvalitet i stort än om fetma och övervikt. Nästa år görs en stor befolkningsundersökning som heter "Hälsa på lika villkor" där kommunen kommer kunna följa upp siffrorna från 2010 vad det gäller övervikt samt fysisk aktivitet, en utveckling som är viktig att följa över tid.

– Det blir mycket intressant att se utvecklingen. Den fysiska inaktiviteten kostar ju väldigt mycket pengar för samhället, och i form av lidande för den som blir sjuk, bland annat i form av bland annat hjärt- kärlsjukdomar och diabetes. Vi kan skapa förutsättningar för kommunens invånare att bli mer aktiva. Översiktsplanen försöker möta denna utmaning genom att skapa en stadsstruktur som underlättar för invånaren att vara mer aktiv i vardagen, säger Frida Hansson.

• Vad föreslår du själv?

– Att skapa förutsättningar genom fysisk planering är ett sätt. Något vi kunde se i undersökningen "Hälsa på lika villkor" från 2010 är att ett stort antal av medborgarna önskar att bli mer fysiskt aktiva och stöd i den förändringen. Ett sätt kan vara att få in motionen i vardagen, till exempel genom att transportera sig till aktivitetet/skola/jobbet genom att cykla eller gå. Även att man som arbetsgivare uppmuntrar till friskvård, och underlätta för personalen genom att erbjuda exempelvis dusch och omklädningsrum. Vi människor är skapta för att röra på oss, och det har gått väldigt fort historiskt sett att vi blivit stillasittande framför datorn.

• Om du fick fria händer, hur skulle du arbeta för att motverka övervikt bland befolkningen?

– Genom att förbättra de grundläggande livsvillkoren. Man kan tydligt se att hälsan är kopplat till faktorer som arbetslöshet, möjlighet till utbildning och ekonomiska förutsättningar. Men framför allt behövs insatser i tidig ålder eftersom goda vanor grundläggs tidigt. Det har exempelvis visat sig att barn går och cyklar i mycket mindre omfattning till skolan än tidigare. Barn bör få prova på många olika aktiviteter, och det bästa är naturligtvis om de är till en låg kostnad så att alla får chansen.

• Men är det inte hur som helst lite skämmigt om Östersund kan förknippas med fetma och övervikt?

– Jo, det är det ju. Men satsningen på exempelvis Vinterparken och utveckling av grönytor är exempel på hur vi kan skapa förutsättningar som uppmuntrar till mer rörelse.

Artikeln kommer från 100 % Östersund.