Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Partierna om sjukvården

Så här vill partierna att hälso- och sjukvården ska fungera. Några exempel.

Vänsterpartiet:

• Vinstsyftande företag ska inte kunna bedriva verksamhet med skattemedel inom vården. Vinst som drivkraft försvårar styrningen av vård till dem med störst behov, marknadsmekanismerna innebär ofta att de som har de minsta behoven får mest vård.

• Partiet är emot fri etableringsrätt för privata företag och vill därför avskaffa LOV, lagen om valfrihetssystem.

• Mer resurser till hälso- och sjukvården för att anställa mer personal och öka antalet vårdplatser.

• Betald specialistutbildning för sjuksköterskor.

• Avgiftsfria läkemedel till barn.

---

Centerpartiet:

• Öka valfriheten så att alla patienter kan välja vårdcentral, sjukhus och vilket land de ska få vård i.

• Skillnaderna i vårdkvalitet som finns i olika delar av landet ska minska, var man bor ska inte avgöra om man får bra vård eller inte. Var man kommer ifrån, hur mycket pengar man har eller hur gammal man är ska inte heller ha någon betydelse. Vård ska ges efter behov.

• Bygg ut vårdgarantin så att man får rätt till behandling inom en månad.

---

Socialdemokraterna:

• Vinstintresset ska inte få styra, jakten på vinst i välfärden gör att människor far illa. Skapa regelverk som sätter människan framför vinsten.

• Nationella kvalitetslagar i välfärden ska förbättra kvaliteten och begränsa vinstuttagen. Samtidigt ska mångfald och valfrihet garanteras.

• Öka resurserna och anställ fler i vården. Minskad administration gör att de anställda får mer tid till patienterna.

• Fler platser på barnmorskeutbildningen.

• Öka inflytandet för patienten genom kontrakt med vårdplan och tidsgränser.

• Minska folkhälsoklyftorna i landet. En kommission för jämlik hälsa tillsätts.

---

Moderaterna:

• Man ska alltid vara säker på att man blir väl omhändertagen inom sjukvården. Oavsett var i landet man bor, oavsett om man är kvinna eller man och oavsett om man är välavlönad eller arbetslös.

• Det är viktigt att patienten själv kan välja den vårdgivare man vill gå till. All vård ska vara av hög kvalitet, det ska gå snabbt att få kontakt med vården och den ska behandla alla lika.

• Medarbetarna inom hälso- och sjukvården ska få större inflytande över sin arbetssituation, de har ofta idéer kring hur arbetssituationen kan förbättras. Beslutsvägarna ska vara korta och chefen närvarande.

---

Miljöpartiet:

• Den som blir sjuk ska får vård av hög kvalitet oavsett var man bor. Ny teknik kan bidra till smarta lösningar och ökad patientsäkerhet.

• Mer resurser till vården för att förebygga ohälsa.

• Ge personalen goda arbetsvillkor, rätt utbildning och arbetsuppgifter.

• Samhället ska organiseras så att människors hälsa främjas.

• Allt för mycket av dagens hälso- och sjukvård behandlar bara symptomen. Viktigt att vården ser hela människan och människans omgivning. Inrätta en folkhälsolag.

---

Folkpartiet:

• Stärk patientmakten. Patienten ska kunna välja och möjlighet att vara delaktig. Möjlighet att välja vård i annat landsting eller i annat EU-land.

• Kortare vårdköer. Läkare och sjuksköterskor ska få mer tid till patienterna genom mindre administration. Vårdgarantin ska omfatta hela vårdkedjan.

• Ökad nationell samordning ger bättre likvärdighet, mer valfrihet och bättre vård för patienter med sällsynta diagnoser.

• All behandling av psykisk ohälsa ska omfattas av patientsäkerhetslagen. Det ska bli lättare att komma i kontakt med psykiatrin.

• Alla ska ha rätt till egen husläkare och patienten ska ha tillgång till sin journal via nätet.

---

Kristdemokraterna:

• Staten bör ta ett större ansvar för sjukvården. Partiledaren Göran Hägglund har uttryckt att han vill lägga ner landstingen och förstatliga sjukvården.

• Vårdvalet bör på sikt omfatta även viss sluten vård.

• Ytterligare korta väntetiderna till barn- och ungdomspsykiatrin. Även till akuten ska väntetiderna kortas.

• Förbättra vårdgarantin. En yttre tidsgräns på 120 dagar ska omfatta hela vårdkedjan.

• Landstingen ska inrätta en vårdplatsgaranti som ger rätt till vård på rätt klinik med rätt kompetens.

• Billigare tandvård genom sänkt högkostnadsskydd, i ett första steg från 3 000 kronor till 1 500.

---

Sverigedemokraterna:

• Sjukvårdspolitiken ska utgå från att alla ska ha rätt till bästa vård oavsett var i landet man bor.

• Riktade anslag för att stärka barn- och ungdomspsykiatrin. Med fler förebyggande insatser och bättre omhändertagande skulle kvaliteten höjas och fler liv räddas.

• Trots höga skatter håller svensk sjukvård inte den högsta klassen internationellt. Antalet sjukhusplatser har minskat. Det är inte rimligt att en person i stort behov av sjukvård kan tvingas vänta fem timmar på akuten.

• I stället för att personer som vistas i Sverige utan tillstånd endast ska betala 50 kronor för tandläkarbesök ska pengarna satsas på att korta köerna, möjliggöra fler sjukhusbäddar och öka kvaliteten över hela landet.