Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Petter Bergner: Tillåt glyfosat men bevaka utvecklingen

Världens mest använda växtbekämpningsmedel riskerar själv utrotning. I alla fall inom EU.

Sedan ett WHO-organ kommit fram till att växtbekämpningsmedel som innehåller glyfosat kan vara cancerogena, har frågan om ett förbud blivit het. Stater som Frankrike och Italien har intagit en kritisk hållning till glyfosat, medan andra EU-länder har ansett att användningstillståndet i EU mycket väl kan förlängas i 10 eller 15 år.

Svenska förespråkare har argumenterat för att kunskapsläget talar för fortsatt användning. Man påpekar även att det saknas goda alternativ, och att jordbruket kommer att påverkas negativt om användning av glyfosatbaserade bekämpningsmedel stoppas. Ogräset måste fortfarande bort och om flera besprutningar måste göras med andra preparat, eller om jordbrukare tvingas återgå till dieselkrävande mekanisk ogräsbekämpning, får detta också en miljöpåverkan.

Agneta Sundgren, som är LRF:s expert i växtskyddsfrågor, har målat upp ett mycket dramatiskt scenario: "Om det blir ett förbud i hela Europa riskerar det europeiska jordbruket att slås ut i förhållande till resten av världen – som ju kommer att fortsätta använda glyfosat." Man vill tillämpa en sorts försiktighetsprincip, för att därigenom minska risken för konkurrensnackdelar för det konventionella lantbruket.

LRF påpekar även att EU-kommissionens kemikaliemyndighet, ECHA, har kommit fram till att glyfosat inte kan stämplas som cancerframkallande och att expertmyndigheten förordar ett förlängt försäljningstillstånd. Även EU-parlamentariker som Fredrick Federley (C) och Christofer Fjellner (M) har framfört liknande synpunkter. I underlaget för expertmyndighetens samlade bedömning har även producenternas egna studier ingått, och myndigheten har endast bedömt den inneboende skadligheten. Man har inte bedömt de risker som kan vara förknippade med enskild användning av glyfosat.

Naturskyddsföreningen, som propagerar för ekologisk odling, anser att det klokaste vore att helt sätta stopp för ett "gräsligt ogräsmedel" som skadar insekter, vattenlevande organismer och eventuellt även människor. När rapporterna är motstridiga vill organisationen inte chansa. Men hänvisning till miljöbalken menar man att försiktighetsprincipen bör få råda.

Mot bakgrund av insektsdöden, övergödningen och andra miljöproblem, går det att ha stor förståelse för den generella oro som miljöaktivisterna uttrycker, även om glyfosatfrågan givetvis måste hanteras för sig. Vad som sällan framkommer i debatten är att man snabbt kan få bort glyfosatpreparaten om det skulle visa sig att misstankarna om faror av olika slag stärks framöver.

Visst kan man åberopa försiktighetsprincipen, men tills det finns tillräckligt starka skäl för förbud borde det räcka med att eventuellt styra upp själva användningen ytterligare. I Sverige besprutas inte stråsäd med glyfosat innan tröskning, och motsvarande försiktighetsåtgärder kan givetvis tillämpas även på annat håll.

Vi kan inte fatta beslut som kan få långtgående och negativa konsekvenser för svenska bönder på basis av magkänsla, ensidiga kampanjer eller tillfälligt upptrissade känslolägen. Det kompromissförslag som nu ligger på bordet, och som handlar om utfasning på fem år, ger inte tillräcklig tid att ta fram fullgoda preparat med samma effektivitet, och förslaget ger heller inte rimliga möjligheter att hitta andra metoder för ogräsbekämpning. Ett rimligare alternativ vore att tillåta fortsatt användning, och låta forskningen ha sin gång.

Den som helst skulle vilja få bort det konventionella jordbruket helt och hållet, och som använder allmänhetens glyfosaträdsla som ett redskap i den kampen, kan givetvis vara radikal och kompromisslös. Och mindre glyfosatberoende medlemsstater på sydligare breddgrader kan kosta på sig att inta samma hållning, men våra svenska politiker måste faktiskt se och ta ansvar för helheten.

Det vankelmod som miljöminister Karolina Skog (MP) har uppvisat i glyfosatfrågan bådar inte gott. En rakare och mer konsekvent linje vore önskvärd.