Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Petter Bergner: Vem lyssnar på samiska röster?

Det skulle bli ett viktigt steg mot ökat samiskt inflytande, men redan nu märks ett motstånd. Idén om att införa en konsultationsordning, som ska tvinga myndigheter, regeringen, kommuner och landsting till konsultation i frågor som är av särskild betydelse för samerna, är god. Men att göra alla parter nöjda kan bli omöjligt.

Sameradion har i veckan rapporterat om de synpunkter som samiska organisationer har skickat in, och länkar till remissvaren i fråga återfinns på Sameradions sajt. Ännu har inte Sametinget inkommit med sitt yttrande, men synpunkterna från remissinstanserna i övrigt vittnar om några av de stötestenar som finns.

Läs även: Ett viktigt steg för att skydda samiska rättigheter

Är ett bristfälligt förslag bättre än ingen förändring alls? Och vilken ställning ska samebyarna få i sammanhanget? Frågan griper in i det eviga kruxet med fördelningen av rättigheterna inom det samiska samhället. Det vill säga dilemmat med rättigheter som samerna har i egenskap av urfolk, men som på grund av hur den svenska strukturen ser ut, i realiteten är hårt knutna till samebyarna.

Svenska Samernas Riksförbund (SSR) anser att samebyarna får för svag ställning i det presenterade förslaget, där Sametinget pekas ut som huvudaktör. "SSR kan inte acceptera ett förslag som utelämnar rättighetsinnehavarens rätt till samtycke innan det fattas beslut som har en avsevärd påverkan på deras egendomsrätter", skriver organisationen. Man vill även se förtydliganden som slår fast samebyns status som rättighetsinnehavare.

Läs även: Samiska rättigheter måste alltjämt försvaras

Mittuniversitet pekar dock på de komplikationer som kan uppstå när ett område har registrerats som betesområde av flera olika samebyar. Ett sätt att komma runt sådana "praktiska problem" vore enligt Mittuniversitetet att låta konsultationsordningen omfatta endast Sametinget, som i sin tur skulle få involvera samebyarna. En sådan stärkning av Sametingets ställning, skulle dock med all säkerhet mötas av protester.

En annan knäckfråga är hur långt skyldigheten att konsultera ska sträcka sig. SKL väcker nu frågan huruvida kommuner, landsting och regioner verkligen ska omfattas, men det initiativet har M, KD och C i SKL reserverat sig mot.

Läs även: Ny forskning belyser sveket mot det samiska urfolket

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) vill av allt att döma väl i dessa frågor, men hon har en svår terräng att navigera i. Hon kommer dessutom att ha en näringsminister och en finansminister att ta hänsyn till, nu när ett skarpt regeringsförslag ska mejslas fram.

Bah Kuhnke bör dock inte låta sig nedslås. Svenska staten måste leva upp till sina förpliktelser gentemot det samiska urfolket. En skarp konsultationsordning framstår som ett måste