Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Placera en ny länsstyrelse i Östersund

Om en månad presenterar regeringens utredare, Mats Sjöstrand, sitt förslag på "hur den statliga förvaltningen på regional nivå kan bli tydligare, mer samordnad och ändamålsenlig". Länsindelningen blir oförändrad, men i klartext handlar det om att länsstyrelser slås samman och att 21 länsstyrelser i det närmaste halveras i antal.

Förhandsspekulationerna handlar inte förvånande om sammanslagning av länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län. Ett av länen skulle få länsstyrelsen och residensstaden, medan det andra får ett lokalkontor.

Företrädare för kusten har argumenterat för Härnösand som nygammal residensstad eftersom Västernorrland har nästan dubbelt så många innevånare som Jämtland, och de flesta kan nå Härnösand på högst en timme. I vårt län anses tillgängligheten till tätorten Östersund vara sämre.

Striden för en länsstyrelse och residensstad i Jämtland borde vara i full gång, men i stället är det förvånansvärt tyst. Inga lokala politiker står på barrikaderna. Det kan även finnas skattebetalare som anser att länsstyrelserna står för en byråkrati som vi lika gärna kan vara utan.

Alternativet skulle vara att styra inlandet från kusten, men vi behöver tvärtom en närvarande länsstyrelse som skapar värde för medborgarna, erbjuder snabb och kompetent ärendehantering, sörjer för bred regional samverkan och säkerställer en nära kontakt med kommunerna.

En förutsättning för att vi som medborgare ska känna tillit till länsstyrelsen är att det finns god lokal insikt och förståelse för både enskilda människor och samhällets intressen.

Den första, men alltför endimensionella konsekvensen av en avveckling, skulle vara att många av dagens 220 kvalificerade årsarbetstillfällen försvinner. Det kan förstås sägas om alla länsstyrelser, oavsett lokalisering.

Den andra konsekvensen är att samtliga länsstyrelser i Norrland sannolikt skulle förläggas till kusten. I praktiken skulle det medföra att staten överger inlandet.

Länsstyrelsen i Jämtlands län har under drygt 200 år specialiserat sig på ofta komplexa inlandsfrågor som omfattar rovdjur, fjällförvaltning, rennäring, småföretagande och turism. De personliga mötena, nätverken och samråden är viktiga delar som måste bevaras och utvecklas.

Närheten till Norge har möjliggjort gränsöverskridande samarbeten som utvecklar näringslivet i inlandet. Faktum är att ingen annan länsstyrelse i Sverige har motsvarande kunskap och erfarenhet kring inlandets specifika villkor och möjligheter.

Så det rimliga är att placera en ny länsstyrelse i Östersund. Ge den nya länsstyrelsen ett uttalat nationellt ansvar för fjäll- och inlandsfrågor, inklusive fjällsäkerhet. Det är självklara och väl avgränsade områden där det redan idag finns hög kompetens, gedigen erfarenhet och väl fungerande nätverk.

Det är en lösning som uppfyller utredningsdirektivets krav på effektivisering och samordning, och det vore ett sätt för staten att ta ansvar för en hållbar utveckling i Norrlands inland.

Håkan Wiklund
professor, ledamot av Insynsrådet, länsstyrelsen i Jämtlands län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel