Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

VA-taxan chockhöjs i Ragunda

Hushållen i Ragunda får troligen räkna med ökade kostnader för vatten och avlopp nästa år. Enligt ett förslag som kommunstyrelsen ska behandla nästa vecka föreslås en höjning av nuvarande taxa med hela 16,5 procent.

Annons

För ett hushåll skulle det innebära en ökning av årskostnaden med 1 125 kronor. Den nuvarande normaltaxan ligger på 6 819 kronor. För en fritidsfastighet, som i dag har en årsavgift på 4 795 kronor, blir höjningen 791 kronor.

Orsaken till den kraftiga höjning som föreslagits är att kommunens va-kostnader i dag inte till fullo täcks av brukningsavgifterna.För 2015 var underskottet drygt 1,1 miljoner kronor som därmed fått täckas med skattemedel. För att få full kostnadstäckning behövs därför den höjning av taxan vara motiverad.

Två alternativa förslag om hur taxehöjningen ska verkställas har tagits fram. I det ena ska hela höjningen gälla från kommande årsskifte. I det andra förslaget sker en höjning med 6,5 procent för 2017 och resterande 10 procent ska börja gälla från och med 2018.

Samhällsbyggnadsutskottet anser att det är uppdelningen enligt det senare förslaget som bör tillämpas. Även renhållningsavgiften föreslås bli höjd nästa år. Den höjningen är dock blygsammare och förslås till 2 procent.

För ett hushåll med tömning en gång i månaden innebär det en höjning av årsavgiften med 18 kronor.Kommunstyrelsen ska nästa vecka även ta ställning till en föreslagen höjning av avgiftstaket inom omsorgen. Avgiftshöjningen är beräknad till 221 kronor i månaden. Det nya avgiftstaket skulle därmed bli 2 013 kronor i månaden.

Mer läsning

Annons