Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Regeringen satsar på sjukvården

Annons

För oss Moderater är vård och omsorg ett högprioriterat område. Nyligen visade en studie av sjukvården i sju EU-länder att Sverige tillhör den europeiska vårdtoppen. Men vi nöjer oss inte utan strävar i stället efter att bli ännu bättre.

Därför presenterar regeringen nu två åtgärder för att ytterligare stärka hälso- och sjukvårdsområdet.

Den första syftar till att förbättra tillgängligheten i cancervården. Under perioden 2015–2018 avser regeringen avsätta 500 miljoner kronor per år (totalt 2 miljarder kronor) på en satsning som ska förkorta väntetiderna inom cancervården.

Vårt mål är att skapa en sammanhållen cancervård där patientens främsta alltid sätts i första rummet.

Onödiga väntetider ska undvikas till varje pris då vi vet att tidig diagnostik och tidig, ändamålsenlig behandling är en av de viktigaste kvalitetsfaktorerna för att överleva vissa cancerformer. Förkortade köer skulle även minska det psykiska lidandet hos många patienter.

Den andra satsningen är att Alliansregeringen från 2015 tilldelar lärosäten ökade resurser för att skapa nya utbildningsplatser. Medlen kommer användas för att bygga ut antalet platser inom barnmorskeutbildningen med 50 procent och specialistsjuksköterskor med 20 procent fram till 2018.

Efterfrågan på kompetent personal inom dessa yrkesgrupper ökar snabbare än vad utbudet gör. Därför är detta en viktig åtgärd som bidrar till att möta arbetsmarknadens växande behov och på sikt även får fler i arbete.

Saila Quicklund (M)

riksdagsledamot

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel