Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rektor anmälde inte misstanke om mobbning

Annons

En elev kände sig trakasserad och utsatt för kränkande behandling. Skolan kopplades in och agerade, bland annat genom att föra samtal med inblandade elever. Åtgärder vidtogs för att för att säkra eleven en trygg skolgång, bland annat genom att ändra rumsmiljön på skolan och ha uppföljningssamtal.

Däremot anmäldes inte uppgifterna om kränkande behandling på skolan till huvudmannen kommunen. Därför förelägger nu barn- och elevombudet Östersunds kommun att vidta åtgärder så att skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls.

I åtgärderna ingår att se till att rektorn på gällande skola i fortsättningen anmäler uppgifter om upplevda kränkande behandlingar till huvudmannen. Eftersom rektorn inte anmält uppgifterna till huvudmannen har denne brustit i sin anmälningsplikt enligt skollagen.

Östersunds kommun har till i början av januari 2015 på sig att vidta åtgärder i frågan.