Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Revisorer rekommenderar inte socialnämnden ansvarsfrihet

Revisorerna i Härjedalens kommun meddelar i sin revisionsberättelse för 2008 att de inte rekommenderar ansvarsfrihet för socialnämnden.

– Beträffande socialnämnden riktar vi mycket allvarliga anmärkningar mot nämndens samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare för bristfällig ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamhet och ekonomi inom främst äldreomsorgen, skriver revisorerna.
Enligt kommunallagen ska nämnderna se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Nämnden ska även se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
– Vi anser att nämnden inte lever upp till dessa intentioner bland annat beroende på att beslutade personalanpassningar inte har genomförts utan övertalig personal har överförts till annan enhet. Ingen personal har varslats om uppsägning.
Revisorerna påpekar även att nämnden under 2006 och 2007 fått fribrev från fullmäktige vilket inneburit att de fått överskrida tilldelad budgetram med sammanlagt 19,7 miljoner samt med 6,4 miljoner i efterhand för 2008. Tanken med given respit har varit att nämnden skulle ges tid att genomföra anpassningar av organisationen.
– Så har inte skett utan nämnden har allvarligt åsidosatt sina åtaganden och överenskommelser gentemot fullmäktige och skattekollektivet i kommunen, skriver revisorerna.
Revisionens bedömning är att nämndens och förvaltningsorganisationens brist på initiativkraft och kurage att genomföra beslutade förändringar från 2006 har förorsakat kommunen avsevärda förluster i pengar, förtroende och tid.
Kommunalrådet Gottfrid Jonsson avböjde att ge en kommentar i nuläget över det faktum att revisorerna avstyrker att nämnden beviljas ansvarsfrihet.
ÖP återkommer med ytterligare kommentarer under dagen och i morgondagens tidning.