Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Revisorerna: Folkhälsoarbetet behöver förbättras

Folkhälsa är ett prioriterat område inom Region Jämtland Härjedalen och det finns god tillgång till kompetens. Men resurserna används inte på bästa sätt. Det här framgår av en revisionsrapport.

Folkhälsa är ett stort begrepp som spänner över en rad olika områden, från individens levnadsvanor till faktorer på samhällsnivå, såsom miljö och demokrati. Region Jämtland Härjedalens revisorer har, med hjälp av KPMG, granskat hur regionen arbetar med folkhälsofrågorna. Resultatet finns i en rapport som först kommer att hanteras av politikerna i regionstyrelsen och sedan av regionfullmäktige.

Det finns klart uttryckt i regionens styrande dokument att folkhälsoarbetet ska prioriteras och revisorerna ser också att det finns en röd tråd från regionens övergripande plan till verksamhetsområdena. Däremot har detta inte konkretiserats i tillräcklig utsträckning när verksamheternas insatser beskrivs. Hälso- och sjukvårdens roll i det hälsofrämjande arbetet måste bli tydligare, liksom hur insatserna kan utformas i det vardagliga hälso- och sjukvårdsarbetet. Revisorerna anser också att verksamhetsplanerna måste utvecklas och konkretiseras och resultaten från hälsoundersökningar ska på ett tydligare sätt tas tillvara, bland annat för att regionen bättre ska kunna verka för att minska den psykiska ohälsan bland unga, framför allt flickor och unga kvinnor.

Revisorerna efterlyser också en bättre samverkan om folkhälsofrågorna, dels inom regionen, dels mellan regionen och kommunerna. De konstaterar också att uppföljning av de sjukdomsförebyggande insatserna har varit svåra att genomföra i det gamla journalsystemet. Det nya, Cosmic, som infördes under våren, förväntas underlätta uppföljningarna.

Senast 21 september ska regionstyrelsen redovisa vilka åtgärder som vidtas för att förbättra folkhälsoarbetet.